onsdag 16 juni 2010

Vårens sista kyrkoråd

I går kväll hade vi terminens och vårens sista kyrkoråd. Som vanligt var det ett välförberett möte som inleddes med utbildning kring vår vänförsamling i Tallinn.

Som kyrkoherde är kyrkorådet ett av mina viktigaste sammanhang. Det är i kyrkorådet som jag får riktlinjer och uppgifter, men också har möjlighet att avrapportera alla beslut jag tagit och informera om det som har hänt, händer och skall hända i församlingen.

De förtroendevalda och kyrkoherden har ett gemensamt uppdrag att arbeta för församlingens bästa. Det innebär att det behövs en atmosfär av öppenhet, förtroende och uppmuntran. Självklart måste det vara ömsesidigt i ett gemensamt uppdrag.

Eftersom jag bar med mig just känslan av att vi har ett gemensamt uppdrag och ett gemensamt ansvar, så kände jag mig styrkt och glad då jag i går kväll körde hem efter kyrkorådsmötet.

Nu ser jag fram emot en sommar som kommer att innehålla mer av prästerliga uppgifter och mindre administration Jag ser också fram emot hösten då kyrkorådet och vi anställda tillsammans ska påbörja arbetet med församlingsinstruktionen. Den ska ligga till grund för vårt arbete genom att ge oss riktlinjer och stöd.

Jag vill tacka de förtroendevalda för terminen och önska er alla en trevlig sommar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar