söndag 12 oktober 2014

Tack

Tack för sol, vind och hav.
Tack för stoftet från en stjärna.
Tack för livet Du oss gav.
Hjälp oss allt Du skapat, värna.
Tack för livets med och motgång.
Tack för bön och tack för sång.
Tack för Jesu liv och död.
Tack för dryck och dagligt bröd.
Tack för Din barmhärtighet.
Tack för nåd i evighet.

2 kommentarer: