söndag 26 maj 2013

Den heliga treenigheten

Här följer ett sammanfattande utdrag, av den predikan jag i dag höll i Maria kyrka.

I dag firar vi ”Heliga trefaldighets dag”, som också kallas ”Missionsdagen”, under temat ”Fader, Son och Ande”. Vem ska missionera, för vem ska det missioneras och vad ska vi missionera om?

För mig innebär mission att skapa en relation. Relationer uppstår genom tid och kommunikation. Mission är att över tid kommunicera, att jag lever i mitt dop och efter min tro. Det är genom mitt sätt att leva och mitt sätt att skapa relationer till andra människor som jag kommunicerar, Fadern, Sonen och den helige Ande. Och det är just, den treenige Guden, vi ska missionera och kommunicera till de som vi lever tillsammans med.
- - -
I dag har vi glädjen att inviga Maria kyrkas nya ikon – "Den heliga Treenigheten" – inköpt i klostret Bose, som är ett ekumeniskt kloster i norra Italien. Ikonen är inköpt för en donation av Helga Fransson som skänkte en del av sitt arv för utsmyckning av Maria kyrka.

Ikonen är en handmålad kopia av en av världens mest kända ikoner, målad i början av 1400-talet av en av världens största ikonmålare, ryssen Andrei Rublev. (Ej den som är på bilden. Ikonen i Maria kyrka är målad i andra färger.)

En ikon är resultatet av kristen meditation. Ikoner vill hjälpa oss att fördjupa vår tro och växa i den. Egentligen är inte en ikon målad, utan den är skriven i bilder. Ikonen är en tolkning av bibelns texter.

Då Rublev "skrev" originalet utgick han från texten i 1:a Mosebokens 18 kapitel, där det står beskrivet hur tre änglar besöker Abraham i Mamres lund. Rublev tolkar i texten, att detta var första gången treenigheten visade sig i sin helhet för människan.  Det var en försmak av den Gud vi skulle möta i evangelierna och genom Jesus. Den visar också något om Guds natur – som en enhet bestående av tre aspekter i fullständig harmoni med varandra, där varje aspekt samspelar på ett perfekt sätt med varandra.

Om ni tittar på ikonen så ser ni tre gestalter, i form av de tre änglarna som besökte Abraham. De sitter i en cirkel som är en symbol för evigheten. Cirkeln är den perfekta form där det inte finns någon början eller något slut. Endast ett evigt nu. Cirkeln symboliserar även den perfekta enheten.

De sitter runt ett fyrkantigt bord som symboliserar jordens fyra hörn. Deras cirkel omfattar hela jorden och alla folk. I centrum av bilden och på mitten av bordet står en kalk i vilken ”den offrade kalven” ligger. Den motsvarar nattvarden i vilken Jesus offrat sitt liv en gång för alla. Kalven kan upplevas som grotesk, då den i ikonen beskrivs som ett människohuvud. Kristus eget huvud.

Det synes som om de tre änglarna för ett samtal med varandra. De sitter något framåtlutade med hållningen mot kalken. Centrum blir på det sättet nattvarden.

Till vänster har vi Fadern. Han har sin blick riktad mot Sonen och Anden. Bakom Fadern ser vi ett hus, vilken motsvarar Herrens boning, det vill säga skapelsen. Vi läser ofta om "Herrens boningar". Den kan också föra oss mot texten; ”I min Faders hus finns många rum…”

I mitten sitter Sonen. Hans blick är riktad mot Fadern, som om han lyssnade till sin Faders röst. Det som en uppmaning till oss att göra samma sak. Bakom honom ser vi ett träd – livet träd från Edens lustgård, men det för även tankarna till korsträdets stam. I korset återupprättas det som gick förlorat då Adam och Eva åt av frukterna från livets träd.

Till höger har vi Anden. Hennes blick är riktad neråt, mot bordet, nattvarden och jordens alla hörn. Bakom Anden ser vi ett berg. Berget kan symbolisera många olika saker. Det kan vara berget där Mose mötte Gud i en brinnande buske, det kan vara berget där Mose fick motta budtavlorna, berget där Elia fick möta Gud i en stilla susning, Kristi förklaringsberg, berget där Jesus sammanfattar sitt budskap i bergspredikan, eller berget där Jesus ger oss missionsbefallning. Berg är den plats där himmel möter jord. Det är också den plats dit vår bön kan leda oss. Med hjälp av Anden kan vi, genom bönen, ta oss upp till bergets topp. Anden är den som kopplar samman himmel och jord.

Av deras händer ser vi den vanliga hållningen vid välsignelsen i den ortodoxa kyrkan, två fingrar som visar Kristus två naturer, sann Gud och sann människa. Faderns hand är riktad mot både Sonen och Anden, Sonens hand är riktad mot Anden och Andens hand är riktad mot jordens alla hörn. Alla tre, synes välsigna kalken.

Det finns så mycket mer att säga om denna ikon, det finns så många djup och så många dimensioner. Jag vill bjuda in er att var och en, att begrunda ikonen och be framför den. Då kommer ni att upptäcka så mycket mer än vad jag kan säga. Att be och meditera framför en ikon är ett sätt att läsa och tolka bibeln med hjälp av någon annans tolkning.

För mig är det viktigaste i ikonen, det som inte finns med i den. Nämligen du. Om du tittar noggrant på ikonen så ser du att det finns en plats som är tom. Det är platsen framför bordet och framför kalken. Den platsen är din. Du bjuds in till en relation med Fadern, Sonen och Anden. Cirkeln är inte sluten, utan den är öppen för dig. Du bjuds in till nattvarden, och i den får du del av den gudomliga treenigheten, du bjuds in i cirkeln av ett evigt nu, till ett benådat ögonblick.

Ge dig tid att vara med i samtalet mellan Fadern, Sonen och Anden. Ta del av den välsignelse som förmedlas. Hela ikonen ropar till dig; "Kom var med!" Ta emot Guds kärlek förmedlad till dig genom skapelsen, försoningen och livet. Din mission, ditt uppdrag, börjar med att ta emot inbjudan

lördag 25 maj 2013

Inget melodikryss på grund av konfirmation

God förmiddag alla melodikryssvänner.

I dag kommer jag inte att ha möjlighet att försöka lösa melodikrysset i direktsändning. Eventuellt kommer jag att återkomma efter söndagens högmässa.

När ni är i full färd med att svara på Eldemans frågor, kommer min äldsta dotter att bli konfirmerad i St Lukas kyrka, Järfälla. Efteråt kommer vi att ha en mottagning för henne och till den kommer släkt och vänner från Malmö, Karlskrona och Stockholm.

Jag ser fram emot att få vara med på en konfirmationsmässa som pappa. Det känns väldigt stort och jag är övertygad om att jag kommer att vara stolt, både över konfirmanderna och mina medarbetare som håller i gudstjänsten.

Jag önskar er alla en riktigt trevlig timme med melodikrysset och en fortsatt fin helg.

söndag 19 maj 2013

Pingstdagen - den heliga Anden

Här kommer ett utdrag från den predikan som jag i dag höll i Viksjö kyrka.
- - -
Vad är då den heliga Anden, rent konkret? För många är den heliga Anden fullständigt obegriplig och oftast osynlig. Andra ser den heliga Anden som en känsla, ungefär som om den heliga Anden märks då en speciell känsla infinner sig. Ytterligare andra ser det som om den heliga Anden endast kan ge sig uttryck i särskilda handlingar, som till exempel tungotal.

Jag tror att den heliga Anden, är betydligt mer komplicerad än så, och ändå betydligt enklare och mer konkret. För att förstå, så måste vi gå tillbaka till skapelsen och 1:a Mosebok. Redan i 2:a versen står det; ”En gudsvind svepte fram över vattnet”. I den tidigare översättningen stod det; ”Och Guds Ande svävade över vattnet”. På hebreiska heter Guds Ande eller Guds vind ”ruah”.

Samma ord används i 2:a kapitlet där det ges en, av två beskrivningar av hur Gud skapade människan. Det står; ”… då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.” I 1917 års bibel översätts ordet ”ruah” till livsande. Den heliga Anden är alltså något som kommer från Gud och som har funnits sedan första stund i skapelsen. Den förmedlas av Gud och genom Guds ord.
- - -
I 11:e kapitlet kan vi läsa om Babels torn. Ni har väl alla någon gång sagt om en människa som pratar obegripligt att de ”babblar”? Det kommer från berättelsen om Babels torn. Tydligen har det funnits en tid då människan talade ett en enda språk, som alla förstod. Tillsammans kom människan överens om att de skulle bygga ett torn hela vägen upp i himlen. Gud blev bekymrad och insåg att om människan skulle lyckas med det, då skulle ingenting vara omöjligt för dem. De var på väg att göra sig själv till en gud. Då skapade Gud förvirring hos människorna genom att ge dem olika språk, så att de inte längre förstod varandra.

Den heliga Anden har något att göra med ord och förståelse, men det blir också tydligt att den heliga Anden är det som gör att vi strävar mot himmelen, mot Gud. Berättelsen om Babels torn är viktigt för att vi ska förstå den första påsken. I Apostlagärningarnas beskrivning av den första påsken är det himlen som kommer ner till jorden. Människan behöver alltså inte bygga något torn för att komma upp till himmelen, utan det är himmelen som genom Guds ord, kommer ner till oss.

I dagens övriga texter (Joel och Johannes) lär vi oss även att den heliga Anden handlar om drömmar, bud, kärleken till och tron, på Jesus. Låt oss sammanfatta.

Den heliga Anden ges genom Guds ord. Ni minns Guds ord vid Jesus dop och Guds ord på förklaringsberget. Guds ord framstår tydligast för oss genom bibeln. Guds ord blev kött, det vill säga människa, i Jesus Kristus. Guds ord kom till oss genom Jesus. När Jesus nu återgått till himmelen, sänder Gud på nytt sitt ord till oss, genom den heliga Anden. Den heliga Anden är länken mellan himmel och jord.
- - -
Den heliga Anden verkar i oss, långt innan den ger sig konkreta uttryck. Vi märker av den i våra drömmar, våra tankar och våra funderingar. Allt som drar oss till Gud är den heliga Andens verk. Till att börja med så är det oftast oro, osäkerhet, ångest och dåligt samvete. Så småningom kommer den heliga Anden att forma någon form av tro inom oss. Frågor, oro, ångest, osäkerhet och tvivel är inte motsatsen till tro, utan det är ofta vägen till tro.

Det helt avgörande för att den heliga Anden ska kunna verka i oss, är vår vilja. Vår vilja att tro på Jesus Kristus, vår vilja att älska honom och vår vilja att följa hans bud. Genom att läsa bibeln, be våra böner, fira gudstjänst, sjunga psalmer, fira nattvard och brottas med våra frågor tillsammans med andra, så ökar vår tro på och vår kärlek till Jesus Kristus. Även vår vilja ökar desto mer vi försöker. Våra misslyckanden och tillkortakommanden är inte något tecken på att vi förlorat den heliga Anden, utan det är ett sätt att ytterligare öka vår vilja och vår insikt om att vi inte kan ta oss till himmelen genom egen försorg.

Gud har inte gett oss ett nytt gemensamt talat språk, likt det som fanns innan Babels torn. Däremot har vi fått ett nytt språk, genom den heliga Anden. Det är hjärtats språk. Hjärtats språk är alla tankar, ord och gärningar som utgår från det hjärta som är fyllt av den heliga Anden. Det är tankar, ord och gärningar som följer de bud som vi fått, och som sammanfattas i det dubbla kärleksbudet; ”Du ska älska Herren din Gud, med hela ditt hjärta, och med hela din själ och med hela ditt förstånd och du skall älska din nästa såsom dig själv”. Detta bud sammanfattar alla bud i bibeln, dessutom anger det att det inte räcker med att följa buden slaviskt, utan vi ska göra det med kärleken som uppsåt. Alltså inte för att vi är tvingade utan därför att vi vill det av hela vårt hjärta.

Den heliga Anden är på en och samma gång, både obegriplig och begriplig, komplicerad och enkel. Den heliga Anden är Guds Ande, vilket innebär att det inte är något vi kan bestämma över eller styra.
Vi kan inte fånga den och säga att vi äger den, men Gud låter oss ta del av den heliga Anden. Den är ingens, men ändå allas. Den heliga Anden finns i kyrkan och är vår gemensamma hjälpare. Den är inte beroende av vad du känner eller av ett särskilt uttryck. Ändå ska den heliga Anden bära frukt hos var och en av oss.

Lita till att även du fått den heliga Anden som gåva. Låt den verka inom dig och acceptera på vilka sätt den ger sig uttryck i ditt liv. Ha tillit till att de frukter som den heliga Anden ger genom dig, är de frukter som Gud vill att du ska bära. I samma ögonblick som vi tror att vi har fångat den heliga Anden och börjar känna oss säkra, då kommer Anden att skaka om oss, för att påminna oss om att det är Gud som verkar i oss, och inte vi själva. Kan man då inte mäta frukterna av den heliga Anden?

Nej, det kan man inte. Dock kan man få en fingervisning om att den heliga Andens verkar. Allt som är medmänsklig kärlek i tankar, ord och gärningar, det vill säga vad vi i kyrkan kallar för diakoni, är en sådan fingervisning. Allt som kommer medmänniskan till glädje och allt som ärar Gud, är den helige Andes verk. Då gör vi Jesus synlig så att alla kan se honom.

lördag 18 maj 2013

Melodikrysset vecka 20 - 2013

God förmiddag alla melodikryssvänner!

I dag sänds melodikrysset från min barndomstad, Malmö, med anledning av kvällens ESC-final. Vi får hoppas att Robin får en framskjuten placering. Jag kan tänka mig att dagens melodikryss kommer att innehålla en hel del frågor om melodifestival bidrag. Kanske blir det också någon fråga om Östen Warnebring, Mikael Wiehe eller Kal P Dal?

Morgonen har jag ägnat åt att, via nätet, se de TV-program som jag missat under veckan. Jag har också lyssnat en stund på; "Ring så spelar vi". I eftermiddag ska jag döpa två barn och viga ett brudpar. Förhoppningsvis hinner jag hem för att se sista perioden i VM-semifinalen i ishockey mellan Sverige och Finland.

Vädret i Rågsved är dimmigt och grått. Temperaturen är dock redan uppe i 14 grader.

Nu är allt förberett med dator, kaffe, penna och papper. Så här ser mitt förslag till svar ut i dag:

V 15: Alexander Rybak och; "Fairytale", har varit med flera gånger tidigare i melodikrysset. Han vann ESC, 2009 med denna sång.

L 13: Även Peter Lundblads sång; "Ta mig till havet", har varit med flera gånger de senaste åren. Kanske vill Eldeman att det ska vara extra enkelt i dag. Det brukar han vilja då melodikrysset sänds inför publik.

L 1 och L 11: "Juni, juli, augusti", framfördes av Halmstadgruppen; "Gyllene tider".

V 6: Vi fick höra en instrumental version av; "Bä, bä vita lamm".

V 3 och L 2: Musiken är hämtad från filmen; "Pretty woman". Tyvärr fick vi inte höra Roy Orbisons vackra stämma. Filmen är precis lika bra som musiken. En riktigt romantisk film med Richard Gere och Julia Roberts i huvudrollerna.

L 4: Gruppen som sjöng; "Mama take me home", var Rednex. De tävlade i melodifestivalen 2006, med denna sång.

L 5 och V 12: Tomas Ledin har, så vitt jag kommer ihåg, inte tävlat i melodifestivalen med "Sommaren är kort". Däremot har han ju deltagit med andra bidrag.

V 10: "Summertime" har också varit med flera gånger i melodikrysset under de senaste åren. Den är hämtad från operan; "Porgy and Bess", skriven av Gershwin.

V 7: Artisten som sjunger; "Whataya want from me", heter Adam Lambert.

V 2 och V 8: Ytterligare ett bidrag som varit med flera gånger tidigare. "We are all the winners", som Nick Borgen tävlade med i melodifestivalen 1993.

L 12: "Symfonin", framfördes av Loa Falkman. Just nu ses han vid alla Sveriges ishockeymatcher i Globen. Han sjunger nationalsången med samma energi som han sjöng detta bidrag med, i melodifestivalen 1990. Om jag minns rätt så kom han på sista plats.

V 9 och L 14: Eldeman avslutar dagens melodikryss med; "Vill ni se en stjärna".

I dag var det ett ovanligt enkelt melodikryss, som det ju brukar vara när Eldeman sänder inför publik. Personligen tycker jag att det är roligare när jag måste googla för att hitta svaren.

Nu ska jag förbereda eftermiddagens gudstjänster. Jag tackar för i dag och önskar er alla en fortsatt trevlig helg. Har vi tur, får vi höra Loa Falkman efter dagens hockeymatch.

söndag 12 maj 2013

Hjälparen kommer

Här följer ett utdrag från den predikan jag i dag höll vid högmässan i Järfälla kyrka.

Låt oss gå tillbaka till lärjungarna. De har precis erfarit vem Jesus egentligen är, de har under 40 dagar fått exklusiv utbildning av honom som en förberedelse för sitt uppdrag, att i ord och handling sprida evangeliet. Nu har Jesus lämnat dem och farit upp till himmelen. Kvar står de med sina frågor, sin oro och sina funderingar. Jesus har lovat att sända dem en hjälpare så att de ska kunna fullgöra sina uppdrag.

Liksom vi, vill de tro på löftet, men de väntar på ett tydligt tecken på att hjälparen finns, och ska uppenbara sig. De kan inte se den helige Ande, de kan inte se någon aktivitet och de kan inte se några frukter av Andens verk. Tror de…

Men den helige Ande verkar redan i dem. Genom oro, ångest, osäkerhet och otrygghet. Många skulle tolka detta som att det är den onde som verkar i dem. Men jag är övertygad om att det är hjälparen. Den helige Ande verkar i det fördolda, liksom Jesus gjorde i långa tider. Allt som driver människan till Gud är den helige Andes verk. Den helige Ande verkar genom att skapa frågor, mana till bön, och uppmuntra oss att söka kunskap om Gud. Den helige Ande verkar genom att skapa en längtan efter, och ett behov av, Jesus Kristus, Guds son, vår frälsare. Den helige Ande verkar på alla upptänkliga sätt i oss, för att vi ska komma till tro. Frågor, oro, ångest, osäkerhet och tvivel är inte motsatsen till tro, utan det är vägen till tro.

Både Mose och Paulus försöker inpränta i sina medmänniskor att de inte ska tolka oro, ångest och osäkerhet som om det är något som drar oss från Gud, utan att det är något som driver oss till Gud. Det som hindrar oss från att nå Gud är rädsla, modlöshet och att vi tolkar våra omständigheter på ett felaktigt sätt. Nöd, ångest, förföljelse, nakenhet, svält, fara eller svärd är inte tecken på att Gud övergivet oss, att Jesus inte är vår frälsare, eller att vi förlorat den helige Anden.

Föreställ er att judarna, lärjungarna eller de första kristna hade sagt: 
Vi kan allt. Vi vet allt. Vi behöver inte anstränga oss mer. Vi har gjort allt vi kan och mer därtill. Vi är redan så goda som vi kan bli. Vi kan inte göra mer än vad vi redan har gjort. Tack för hjälpen, vi förstår precis vad du menar. Nu klarar vi oss själva.” 

Hur skulle världen sett ut då? Hur skulle vår kyrka sett ut?

Den stora faran är inte att vi plågas av oro, osäkerhet och ångest, utan den stora faran är att vi känner oss liknöjda. Att vi lyssnar till rösten inom oss som säger: 
Du duger precis så som du är, du behöver inte anstränga dig mer, du behöver inte utvecklas eller förändras.” 

Lika stor är faran att vi blir paralyserade av rädsla och tappar modet. 
Jag vågar inte, jag kan inte, jag orkar inte. Det är inte lönt. Titta på hur jag har det, det kan väl inte vara Guds mening att jag ska ha det så här?”

Där du har din tillit, där har du din Gud. Den helige Ande ger oss inte förvissning direkt. Det tar sin lilla tid att nå fram till förtröstan och tillit. Varje gång vi blir för säkra då kommer den helige Ande att skaka om oss. Det är inte säkert att du får de svar du vill ha eller de frukter du längtar efter, men även i det verkar Gud genom den helige Ande. Det avgörande är vår vilja.

Ställ dina frågor, be dina böner, läs din bibel, sjung dina psalmer, fira gudstjänst, och ta emot nattvarden. Samarbeta med den helige Ande när den verkar i ditt samvete. Avfärda inte det som känns obehagligt utan pröva varje tanke, varje fråga och varje känsla. Är den från Gud? Är det den helige Ande som vill säga mig något? Var lyhörd för din inre röst och var frimodig och acceptera de frukter som kommer ut ur dina samtal med den helige Anden. Glöm inte bort att Gud även verkar i tystnaden. Sist men inte minst pröva dina frågor och dina svar mot bibelns texter och i samtal med dina kristna bröder och systrar.

lördag 11 maj 2013

Melodikrysset vecka 19 - 2013

God förmiddag alla melodikryssvänner!

Efter en familjehelg i Kolmården och en kort, men intensiv, arbetsvecka har det äntligen blivit lördag igen. I dag sitter jag hemma vid köksbordet i Rågsved. Datorn är förberedd och kaffekoppen välfylld. Morgonen har jag ägnat åt att förbereda eftermiddagens vigselgudstjänst och till att skriva ett vigseltal till brudparet.

I Stockholm känns det som om sommaren har kommit. Det är strålande sol på en molnbeklädd himmel. Temperaturen är redan uppe i 14 grader. I går kväll premiärgrillade vi i bostadsrättsföreningens nya grill. Direkt efter sändningen ska jag åka till Järfälla kyrka för att leda ovan nämnda vigselgudstjänst. Sedan ska jag förbereda morgondagens högmässa och dopgudstjänst.

I dag ser mitt förslag till lösning ut som följer:

V 9: Eldeman börjar dagens melodikryss med; "Bröllopsvals Födelsedagsvals till Mona". De som fram för den är; "BAO", (Benny Anderssons Orkester). Kompgruppen är väl; "Orsa spelmän"?

L 4: Den som sjunger; "Missarna", är Wille Crafoord. Jag tror att han var med i melodifestivalen 1997 med denna sång, som jag inte hört sedan dess.

V 4: Den som sjunger pappa Fred Åkerströms sång; "Oslo", är Cajsa Stina Åkerström.

L 2: Jag tror att titeln till visan är; "Har du sett min lilla katt". Jag skriver in katt på lodrätt 2.

L 3: Är musiken från filmen; "Jorden runt på 80 dagar"? I sådana fall ska rätt svar vara åtta. Jag är långt ifrån säker på detta svaret.

V 6: "When you really love someone", sjöngs av Agnetha Fältskog. En av våra stora artister som det varit ganska tyst om de senaste åren.

L 7: Jag kommer inte på titeln till den välkända musiken, men att det handlar om hambo är jag ganska säker på. Kan det vara Svend Asmussens; "Hambo om bakfoten"?

V 10: Vi fick höra; "Salt and pepper", med Marie Sernholt, från förra årets melodifestival.

V 8 och L 11: Musiken är hämtad från tv-serien; "We´ll meet again", som på svenska fick titeln; "Vi möts igen".

L 5 och V 12: Den som sjöng; "No more mister nice guy", var en av min ungdomsfavoriter, Alice Cooper.

V 14 och L 13: Dragspelsmusiken måste ha varit; "Drömmen om Elin". Om jag förstod Eldemans frågor rätt så ska svaren bli dröm och om.

L 1: Det är Olle Ljungström som sjunger Sylvia Vrethammars klassiska; "Y viva Espana", ur tv-programmet; "Så mycket bättre".

Dagens melodikryss var inte särskilt svårt. Jag har endast behövt googla för att kontrollera stavningen och för att dubbelkolla titlar. Den fråga som vållat mig mest bekymmer är musiken som skulle ge svaret åtta. Jag chansar på att det är från filmatiseringen av Jules Vernes bok; "Jorden runt på 80 dagar". Efter att ha googlat en längre stund hittade jag musiken på youtube och känner mig nu säker på att den var från filmen; "Jorden runt på 80 dagar".

Nu ska jag göra mig i ordning för dagens arbete. Jag tackar för i dag och önskar er alla en riktigt trevlig helg.

fredag 10 maj 2013

Herre över allting - predikan på Kristi Himmelsfärdsdag

I dag firar vi en av årets största och viktigaste kyrkliga högtidsdagar. Den är så viktig att den nämns varje gång vi stämmer in i trosbekännelsen. Det är en av de identitetsbärande dagarna för vårt kristna liv. Ni känner igen trosbekännelsens tre delar:
  1. Skaparen och skapelsen.Frälsaren,
  2. Jesus Kristus, född, pinad, korsfäst, död, begraven, uppstånden, uppstigen till himmelen, därifrån igenkommande.
  3. Anden, hjälparen som förenar oss i kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Liksom många av de andra stora händelserna i Jesu liv så är Kristi himmelsfärd i mångt och mycket obegriplig. Den är obegriplig därför att vi inte riktigt kan förklara den och förstå den i de termer vi normalt använder när vi ska förstå något. Kristi himmelsfärd är en paradox. Det vill säga att den i förstone är orimlig, men den innehåller en djupare sanning som vi bara kan ta till oss på en annan nivå än den rent intellektuella och förnuftsmässiga.

Bibelns texter talar till oss på många olika nivåer samtidigt. De bär med sig information, förklaringar, sammanhang och en djupare mening. De kan inte alltid läsas som man läser en faktabok därför att de vill förmedla något mer. Vi människor tar emot information på olika sätt. Jag har lärt mig att det finns de som i huvudsak vill veta vad som är målet med informationen. Andra vill veta hur processen kommer att se ut för att nå målet med det som informationen innebär. Ytterligare andra vill veta vem som står bakom informationen, detta är viktigt för att de ska kunna ta till sig innehållet och ta det på allvar. Den fjärde kategorin är de som funderar över om det inte kunde göras på ett annat sätt.

Dagens evangelietext ger oss svar till de tre första kategorierna. Den svarar på frågorna varför och vad, men den beskriver inte i detalj hur. Den fjärde kategorin lämnas därhän därför att då är man inne på Guds uppgifter. Vi vet också att vi människor behöver en känsla av ett sammanhang för att vi ska må bra. Vi behöver en mening, det behöver vara begripligt och det måste vara hanterbart och användbart i våra liv. Även detta uppfyller dagens evangelietext.

Låt mig försöka att göra ett tafatt försök att förklara det oförklarliga och sätt ord på det som vi med vårt förnuft inte kan förstå, utan bara kan ta emot i tro.

Målet med Kristi himmelsfärd är att återupprätta relationen mellan Gud och människan. Gud kommer oss till mötes, inte för att vi förtjänat det, utan därför att Gud vill det. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom.

Processen ser ut så att Gud sänder sin son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Gud inkarnerar sig själv genom att födas som Jesus. Han lever vårt liv i det fördolda. I så kallade benådade ögonblick avslöjar Jesus sin sanna identitet, som små löftesord och löfteshandlingar. På förklaringsberget avslöjar han sitt sanna jag för några av lärjungarna, men för de övriga, är det inte helt självklart vem han är. Han slutför sitt uppdrag då han dör på korset, och blir begraven. Gud har försonat världen med sig själv. På tredje dagen uppstår han och lever bland lärjungarna i 40 dagar. Dessa dagar använder Jesus för att förbereda lärjungarna för deras uppdrag att sprida evangeliet. Han visar att han inte är begränsad till tid och rum, utan han framträder i sitt förhärligade tillstånd, han lever inte längre i det fördolda utan uppstånden är han mitt ibland dem. Han visar att alla löften och löfteshandlingar innehåller en djupare sanning som lärjungarna inte har sett eller trott på i förstone.

I dag lämnar han lärjungarna under det att han välsignar dem. Sannolikt använde han samma ord som Aron gjorde i 4:e Mosebok och som vi använder än i dag. Genom sin himmelsfärd återgår Jesus Kristus till sitt ursprung, till den plats där han kommer ifrån, till den plats där han ber för oss och till den plats varifrån han ska komma tillbaka. I dag fullbordas bron mellan himmel och jord. Vi behöver inte försöka dra ner himmelen till oss, utan himmelen har kommit till oss. Jesus har sammanvävt himmel och jord.

Vem har då bestämt allt detta? Gud och ingen annan. Vår treenige Gud har bestämt och genomfört detta för att vi ska leva tillsammans med honom.

Kunde man då inte gjort på något annat sätt? Jag vet inte. Det är möjligt, men vi människor har inte förmågan att göra det och det ankommer inte på mig att ge Gud goda råd. Om vi tycker att det borde varit på ett annat sätt, därför att vi inte med vårt förnuft förstår det som har hänt och ständigt händer, då måste vi inse att denna kunskap inte bara bygger på förnuft. Den bygger på tro. Tro som vi kan be om. Tro som Gud genom den helige Ande ger oss. Tro som vi kan utöka genom att be, läsa bibeln, fira gudstjänst, sjunga psalmer, ta emot nattvarden och samtala med varandra om.

Ger då dagens evangelietext mig mening, begriplighet, användbarhet och ett sätt att hantera mitt liv? Jag tycker det. För mig innebär Kristi himmelsfärd att jag inte behöver oroa mig över att himmelen skall falla ner över mitt huvud. Jag behöver inte heller försöka dra ner himmelen till mig och andra. Dörren till himmelen har öppnats och bron dit är byggd.

Genom Kristi himmelsfärd så finns alltid möjligheten att nå himmelen. Det är inte lätt eller enkelt. Vi behöver hjälpa och stötta varandra, men bron till himmelen är lagd och dörren dit, är genom Jesus, alltid öppen. Det är det vi firar i dag och det prisar vi Gud för. Det finns ett löfte om en återförening, även om vi inte vet exakt när. Vi kan känna samma glädje som lärljungarna, därför att vi vet att Jesus visar vägen – han kommer hem till Gud, dit vi alla har möjlighet att komma. Genom sin himmelsfärd har Jesus tydligt kopplat samman himmel och jord, genom en bro av tro, hopp och kärlek.

Vi får förutom ett löfte om en återförening även ett löfte om en kraft från höjden som ska rusta och hjälpa oss. Jesus lämnar oss, men han överger oss inte. Sist men inte minst så finns det en stor glädje därför att Jesus visar oss att han, genom sin himmelsfärd, verkligen är den han utgav sig för att vara – Herre över allting. Låt oss också, likt lärjungarna, hylla honom.

lördag 4 maj 2013

Inget melodikryss i dag!

God förmiddag alla melodikryssvänner!

I dag blir det inget melodikryss för mig. Jag är på Kolmården med min fru och yngsta dotter. Denna helg har jag bestämt mig för, att helt ägna mig åt familjen. Just när melodikrysset sänds har vi lämnat husvagnen och begett oss till djurparken.

Jag önskar er alla en trevlig timme med Eldeman och därefter en fin helg.

Jag hoppas att vi ses och hörs nästa helg.

torsdag 2 maj 2013

Minisemester

I morgon förmiddag åker jag, min fru och vår yngsta dotter på en minisemester med husvagnen. Det blir årets premiärtur och precis som förra året går den till Kolmården.

Jag har beslutat mig för att ägna all tid åt familjen, vilket innebär att jag inte kommer att skriva här på bloggen förrän tidigast på måndag den 6 maj.

Jag önskar er alla en riktigt trevlig helg!