söndag 19 maj 2013

Pingstdagen - den heliga Anden

Här kommer ett utdrag från den predikan som jag i dag höll i Viksjö kyrka.
- - -
Vad är då den heliga Anden, rent konkret? För många är den heliga Anden fullständigt obegriplig och oftast osynlig. Andra ser den heliga Anden som en känsla, ungefär som om den heliga Anden märks då en speciell känsla infinner sig. Ytterligare andra ser det som om den heliga Anden endast kan ge sig uttryck i särskilda handlingar, som till exempel tungotal.

Jag tror att den heliga Anden, är betydligt mer komplicerad än så, och ändå betydligt enklare och mer konkret. För att förstå, så måste vi gå tillbaka till skapelsen och 1:a Mosebok. Redan i 2:a versen står det; ”En gudsvind svepte fram över vattnet”. I den tidigare översättningen stod det; ”Och Guds Ande svävade över vattnet”. På hebreiska heter Guds Ande eller Guds vind ”ruah”.

Samma ord används i 2:a kapitlet där det ges en, av två beskrivningar av hur Gud skapade människan. Det står; ”… då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.” I 1917 års bibel översätts ordet ”ruah” till livsande. Den heliga Anden är alltså något som kommer från Gud och som har funnits sedan första stund i skapelsen. Den förmedlas av Gud och genom Guds ord.
- - -
I 11:e kapitlet kan vi läsa om Babels torn. Ni har väl alla någon gång sagt om en människa som pratar obegripligt att de ”babblar”? Det kommer från berättelsen om Babels torn. Tydligen har det funnits en tid då människan talade ett en enda språk, som alla förstod. Tillsammans kom människan överens om att de skulle bygga ett torn hela vägen upp i himlen. Gud blev bekymrad och insåg att om människan skulle lyckas med det, då skulle ingenting vara omöjligt för dem. De var på väg att göra sig själv till en gud. Då skapade Gud förvirring hos människorna genom att ge dem olika språk, så att de inte längre förstod varandra.

Den heliga Anden har något att göra med ord och förståelse, men det blir också tydligt att den heliga Anden är det som gör att vi strävar mot himmelen, mot Gud. Berättelsen om Babels torn är viktigt för att vi ska förstå den första påsken. I Apostlagärningarnas beskrivning av den första påsken är det himlen som kommer ner till jorden. Människan behöver alltså inte bygga något torn för att komma upp till himmelen, utan det är himmelen som genom Guds ord, kommer ner till oss.

I dagens övriga texter (Joel och Johannes) lär vi oss även att den heliga Anden handlar om drömmar, bud, kärleken till och tron, på Jesus. Låt oss sammanfatta.

Den heliga Anden ges genom Guds ord. Ni minns Guds ord vid Jesus dop och Guds ord på förklaringsberget. Guds ord framstår tydligast för oss genom bibeln. Guds ord blev kött, det vill säga människa, i Jesus Kristus. Guds ord kom till oss genom Jesus. När Jesus nu återgått till himmelen, sänder Gud på nytt sitt ord till oss, genom den heliga Anden. Den heliga Anden är länken mellan himmel och jord.
- - -
Den heliga Anden verkar i oss, långt innan den ger sig konkreta uttryck. Vi märker av den i våra drömmar, våra tankar och våra funderingar. Allt som drar oss till Gud är den heliga Andens verk. Till att börja med så är det oftast oro, osäkerhet, ångest och dåligt samvete. Så småningom kommer den heliga Anden att forma någon form av tro inom oss. Frågor, oro, ångest, osäkerhet och tvivel är inte motsatsen till tro, utan det är ofta vägen till tro.

Det helt avgörande för att den heliga Anden ska kunna verka i oss, är vår vilja. Vår vilja att tro på Jesus Kristus, vår vilja att älska honom och vår vilja att följa hans bud. Genom att läsa bibeln, be våra böner, fira gudstjänst, sjunga psalmer, fira nattvard och brottas med våra frågor tillsammans med andra, så ökar vår tro på och vår kärlek till Jesus Kristus. Även vår vilja ökar desto mer vi försöker. Våra misslyckanden och tillkortakommanden är inte något tecken på att vi förlorat den heliga Anden, utan det är ett sätt att ytterligare öka vår vilja och vår insikt om att vi inte kan ta oss till himmelen genom egen försorg.

Gud har inte gett oss ett nytt gemensamt talat språk, likt det som fanns innan Babels torn. Däremot har vi fått ett nytt språk, genom den heliga Anden. Det är hjärtats språk. Hjärtats språk är alla tankar, ord och gärningar som utgår från det hjärta som är fyllt av den heliga Anden. Det är tankar, ord och gärningar som följer de bud som vi fått, och som sammanfattas i det dubbla kärleksbudet; ”Du ska älska Herren din Gud, med hela ditt hjärta, och med hela din själ och med hela ditt förstånd och du skall älska din nästa såsom dig själv”. Detta bud sammanfattar alla bud i bibeln, dessutom anger det att det inte räcker med att följa buden slaviskt, utan vi ska göra det med kärleken som uppsåt. Alltså inte för att vi är tvingade utan därför att vi vill det av hela vårt hjärta.

Den heliga Anden är på en och samma gång, både obegriplig och begriplig, komplicerad och enkel. Den heliga Anden är Guds Ande, vilket innebär att det inte är något vi kan bestämma över eller styra.
Vi kan inte fånga den och säga att vi äger den, men Gud låter oss ta del av den heliga Anden. Den är ingens, men ändå allas. Den heliga Anden finns i kyrkan och är vår gemensamma hjälpare. Den är inte beroende av vad du känner eller av ett särskilt uttryck. Ändå ska den heliga Anden bära frukt hos var och en av oss.

Lita till att även du fått den heliga Anden som gåva. Låt den verka inom dig och acceptera på vilka sätt den ger sig uttryck i ditt liv. Ha tillit till att de frukter som den heliga Anden ger genom dig, är de frukter som Gud vill att du ska bära. I samma ögonblick som vi tror att vi har fångat den heliga Anden och börjar känna oss säkra, då kommer Anden att skaka om oss, för att påminna oss om att det är Gud som verkar i oss, och inte vi själva. Kan man då inte mäta frukterna av den heliga Anden?

Nej, det kan man inte. Dock kan man få en fingervisning om att den heliga Andens verkar. Allt som är medmänsklig kärlek i tankar, ord och gärningar, det vill säga vad vi i kyrkan kallar för diakoni, är en sådan fingervisning. Allt som kommer medmänniskan till glädje och allt som ärar Gud, är den helige Andes verk. Då gör vi Jesus synlig så att alla kan se honom.

4 kommentarer:

 1. Mycket bra mat! Tack! / Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar och din feedback, Magnus.

   Predikan var betydligt längre, men det skulle bli för långt att lägga ut här på bloggen.

   Trevlig Pingst!

   MVH//Krister

   Radera
 2. Thorsten Schütte19 maj 2013 kl. 19:46

  Mycket bra formulerat. Jag tror också att det är den Heliga Ande som rör en när en Gudstjänst går genom märg och ben. Det gjorde dagens TV-Gudstjänst baserad på dikter och sånger av Leonard Cohen. Det kändes som att direkt lyssna till en profet ur Gamla Testamentet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar och feedback, Thorsten.

   Jag tror att det du beskriver, är vad som händer när någon talar hjärtats språk, och då hjärta möter hjärta.

   MVH//Krister

   Radera