måndag 12 januari 2015

Härskartekniker mot grupper

Birgit Ås lanserade sin teori om härskartekniker i slutet av 1970-talet. Hennes teori är något som används även i dag för att förklara beteenden på bland annat arbetsplatser. Förvisso handlade hennes teori i första hand om hur män bemöter kvinnor som gör anspråk på makt, men den borde kunna appliceras i fler sammanhang.

De flesta av oss har någon gång, medvetet eller omedvetet, använt oss av någon härskarteknik i sammanhang då vi mött människor som vi inte tyckt om eller inte accepterat. Vi har också alla varit utsatta för när andra använt någon av härskarteknikerna mot oss. Jag tror att de flesta av oss tycker illa om härskartekniker. Vi vill inte använda dem mot andra och vi vill inte själv bli utsatta för dem. Men då det gäller grupper eller grupperingar av människor verkar vi tycka att det är ok eller till och med bra att använda sig av någon av härskarteknikerna.

Det verkar vara ok att osynliggöra dem som har andra åsikter än de som för ögonblicket är politiskt korrekta. Det verkar vara ok att förlöjliga dem som står för något annat än det som majoriteten står för. Tydligen är det i några fall helt korrekt att undanhålla information för hela grupper av människor, om man kan ange ett "gott" syfte. Det är också com il faut att belägga en hel folkgrupp med skuld eller skam, för vad några enstaka personer har gjort. Det finns hela grupper av människor som straffas oavsett vad de gjort eller låtit bli att göra.

För mig blir detta obegripligt. Varför är det rätt att bete sig på ett visst sätt mot en hel grupp av människor när det är klandervärt att ha samma beteende mot en enskild person? Eller är det så att vi inte kan tillämpa teorin om härskartekniker på en grupp av människor? Ser vi bara härskarteknik som något enskilda män använder mot enskilda kvinnor eller gruppen män använder mot gruppen kvinnor?

I Svenska kyrkan arbetar vi just nu intensivt med barnkonsekvensanalys för att lyfta fram barnen. De har i många sammanhang osynliggjorts och inte tagits på samma allvar som vuxna. Jag undrar om det finns fler grupper av människor som vi borde ta större hänsyn till. Grupper som osynliggörs, förlöjligas, påförs skuld och skam, undanhålls information eller dubbelbestraffas. Inom krishantering pratar man om "utsatta grupper". Vilka grupper av människor är utsatta för härskartekniker?

4 kommentarer:

 1. Thorsten Schütte14 januari 2015 11:08

  Det är lätt att identifiera mängder av olika offergrupper för härskarteknik. Därför vill jag vända på perspektivet: Används inte härskartekniken åt "motsatt" håll också, legitimerad med att man slår "uppåt". Jag tänker då på det slentrianmässiga politikerföraktet som frodas runt fikabord och i insändarspalter där man hummande instämmer i att "de däruppe" bara berikar sig, luras mm. Jag har förvisso mycket kritiska synpunkter på politiker och partier, men jag är övertygad om att de flesta, inom alla partier, har gott uppsåt och jobbar häcken av sig, till en betydande utsträckning som ideellt arbete.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Thorsten och tack för din kommentar.

   Jag tror att du har helt rätt att härskartekniker lika ofta används "uppåt". Har på senaste tiden sett hur man förlöjligar olika ledare inom kyrkan och hur man belägger dem med skuld och skam. Tycker mig också se hur man dubbelbestraffar dem, vad de än gör så gör de fel.

   Politiker är en annan kategori som ofta förlöjligas, beläggs med skuld och skam och råkar ut för dubbelbestraffning.

   MVH Krister

   Radera
 2. Ett intressant ämne du tar upp! Under senare år har många olika benämningar på i grunden samma problem kommit i dagen. Ett oetiskt bemötande av människor eller grupper av människor. I vid bemärkelse kan man säga att det är när man bemöter någon på ett sätt som åsidosätter vett och etikett och vad som kan anses som vedertagna umgängesregler
  I arbetslivet har man en föreskrift (AFS:?) om mobbning. Den avhandlar handlingar som riktas mot enskild person. Dvs om alla blir lika illa behandlade av någon är det inte mobbning. Det som är så farligt med mobbning är att skadorna blir värre när man står ensam utsatt, än när man är en grupp. De kan få samma skador som krigsoffer.
  I samhället idag tycker jag mig se på högsta nivå en kommunikation som fyller mig med avsmak. Den sista tidens politiska cirkus har knappast varit respektabel. Lögner tycks också ha blivit vedertagna som politiska medel för att uppnå sina egna mål. Det präglar hela samhället.
  Begreppet härskartekniker kan ge en begreppsförvirring och begränsa synfältet. Det är en bland flera metoder som används vid mobbning och annan oetisk kommunikation.
  Du undrar vilka grupper som är utsatta för härskarteknik idag. Det är säkert många. Alla som inte har möjlighet att bli hörda i vårt samhälle. Det gäller olika minoriteter, flickor i skolan, äldre på arbetsmarknaden osv. Man kan oftast läsa om dem men det är sällan att de har en röst eller ett forum där det får förklara och försvara sig.
  Vidare tror jag att det är viktigt att få upp de utsatta i ögonhöjd och inte snacka för dem, inte försvara dem. De måste de göra själv, ansvar och respekt går hand i hand.
  Detta var mina högst personliga tankar, inga sanningar och inget jag har ristat in i sten. Ville ge feedback på det du skrev, då jag tyckte det var tankvärt . Hälsningar Irene

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Irene och tack för din kommentar och din feedback.

   Tack också för att du vidgar begreppet "härskarteknik".

   Du förtydligar det jag efterfrågade med "utsatta grupper" och namnger flera grupper som vi behöver ta mer och större hänsyn till. Precis som du skriver så tror jag att de måste föra sin egen talan, men de måste också få möjlighet till det.

   Mobbing är en styggelse som jag tror handlar om något mer och svårare än härskartekniker. En härskarteknik kan man jobba bort om man blir medveten om den, men mobbing är nog svårare att komma åt. Självklart är insikt det första steget men jag tror att det är många andra krafter i gång när det blivit mobbing.

   Än en gång, tack för din feedback och dina tankar.

   MVH Krister

   Radera