onsdag 26 maj 2010

Vad bidde det?

Den 1 januari 2010 "föddes" Järfälla församling. I mitt uppdrag, att tillsammans med medarbetare, förtroendevalda och frivilliga bygga; "En levande och livskraftig församling", fick jag några tydliga anvisningar.

Vi skulle:
  • ha en budget i balans
  • ge ökad service och tillgänglighet för församlingsborna
  • låta kyrkorna bibehålla och utveckla sin lokala identitet

För att lyckas med det tog vi fram några riktlinjer:

  • kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravningar) skall prioriteras
  • öppenhet och respekt skall genomsyra all verksamhet
  • ordning och reda skall råda i församlingen

Vad bidde det då av detta?

Efter en termin i den nya församlingen kan jag konstatera att vi följer de anvisningar som vi fick av Kyrkorådet. Visst har vi haft lite "barnsjukdomar" vad gäller strukturen och rutiner, men på det stora hela så har det mesta fungerat mycket bra. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten, arbetsmetoder och kulturen i församlingen.

Vi har gjort några smärre förändringar i organisation så att den skall bli mer funktionell och klara de uppgifter som ligger framför oss.

Jag vill tacka alla mina medarbetare, alla förtroendevalda och alla frivilliga för ett fantastiskt arbete under våren 2010. Tillsammans har vi åstadkommit betydligt mer än jag hade trott var möjligt. De svårigheter och problem som kvarstår, är jag övertygad om att vi kommer att kunna lösa om vi fortsätter att arbeta tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar