fredag 24 september 2010

Kyrkogårdar

Vi har nu besökt tre danska och fyra skånska kyrkogårdar. Jag kan konstatera att det är skillnad. Att jag skulle bli intresserad av växter, arkitektur och former hade jag aldrig kunnat föreställa mig.

Min slutsatser av studiebesöket är att vi måste ha variation, så att det finns många olika rum på en och samma kyrkogård. Variationen uppnås genom olika former, växter och vatten. Vi behöver också valmöjligheter, vad gäller gravskick.

I dag kan man välja kistgrav, urngrav eller minneslund. På sikt behöver vi utöka dessa möjligheter. Det finns många fler gravskick som vi just nu inte kan erbjuda. Det finns askgravlundar askgravplatser, kistlundar och eventuellt möjligheten att "spridas för vinden". Vi måste också inrätta områden där människor från andra religioner och trossamfund vill bli begravda.

Jag har också lärt mig att en kyrkogård "kommunicerar" med besökarna. Vi måste bestämma vad det är vi vill att människor ska känna när de är där. För mig blev det tydligt att de kyrkogårdar som jag upplevde som naturliga, var de mest tilltalande.

Personligen tyckte jag bäst om de kyrkogårdar som hade någon form av "tak", eller "skydd". Det kände jag när jag var på de kyrkogårdar som påminde om en park, och hade höga träd, olika rum och vackra häckar.

Hur skulle du vilja att vår nya kyrkogård såg ut? Vad vill du att den ska kommunicera?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar