lördag 20 november 2010

Inget melodikryss i dag

God morgon alla melodikryssare!

Tyvärr har jag inte möjlighet att lösa melodikrysset i direktsändning denna lördag.

Jag är på konferens med Kyrkorådet i Järfälla församling för att arbeta fram vision, syfte, värdegrund och övergripande mål för verksamheten i församlingen. Dessa ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en Församlingsinstruktion.

Församlingsinstruktionen ska visa hur församlingen ska genomföra sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission.

Vi är i början av processen som kommer att ta åtminstone ett år att slutföra. Anställda, förtroendevalda och frivilliga kommer att delta i arbetet på olika sätt.

Jag återkommer med mitt förslag på lösning till veckans melodikryss under söndag kväll. Jag hoppas innerligt att någon av de nästan 2 500 besökarna jag hade förra lördagen, har vunnit.

Trevlig helg!

1 kommentar: