söndag 24 november 2013

Kyrklig begravningsbyrå del V - Kyrkomötet

Som jag skrivet i ett tidigare blogginlägg lades det fram två motioner kring kyrkliga begravningsbyråer till årets Kyrkomöte. I veckan som gick beslutade Kyrkomötet att avslå båda motionerna, men den ena av dem föranledde Kyrkomötet att fatta följande två beslut:

Kyrkomötet beslutar, med anledning av motion 2013:86 punkt 1, att uppdra till kyrkostyrelsen att tydliggöra gränsdragningen mellan Svenska kyrkans huvudmannaskap för begravningsverksamheten och kyrklig näringsverksamhet i samband med begravning. Kyrkostyrelsen ska analysera frågan och redovisa sin analys till kyrkomötet.

Kyrkomötet beslutar, med anledning av motion 2013:86 punkt 4, att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram förutsättningar för en nationell kraftsamling kring frågorna om begravning och mötet med människor i sorg med utgångspunkt i biskopsbrevet om begravning, i likhet med den tidigare nationella kraftsamlingen mot barn och unga.

Hur ska man då se på Kyrkomötets beslut?

Jag bedömer att man verkligen tagit frågan på allvar. Att Kyrkomötet sett att den kyrkliga begravningsseden är hotad och att vi behöver göra en kraftsamling för att bevara den. Det verkar också som om Kyrkomötet vill att den utredning som föreslogs i Kyrkostyrelsens skrivelse 2010:7 skall genomföras, om än med en något annorlunda inriktning. Som en talare sa; "Man kan röra sig framåt även om man går i en cirkel".

Att Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, inte anser att det skulle vara otillåtet eller strida mot Kyrkoordningen att bedriva en kyrklig begravningsbyrå ligger implicit i beslutet. Varför skulle man utreda en gränsdragning om något var förbjudet? Då hade man ju enkelt kunna avslå motionerna med motivet att det strider mot Kyrkoordningen.

Jag ser nu fram emot att Kyrkostyrelsen initierar en utredning som sätter sig in i frågeställningen ur alla synvinklar. Kanske kan man göra gränsdragningen enkel och tydlig? 

Mitt förslag är:
- det som ingår i begravningsavgiften är begravningsverksamhet. 
- det som ingår i kyrkoavgiften är församlingsverksamhet. 
- det som bekostas av den enskilda ligger under näringsverksamhet. 

2 kommentarer:

  1. Jag är inte så insatt i kyrkopolitik men ditt förslag verkar bra och det är nog viktigt att kyrkan blir tydligare.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jag tycker att vi i Järfälla församling är väldigt tydliga med gränserna mellan de olika verksamheterna. Vi sammanblandar varken uppgifter eller pengapåsarna. Hoppas nu att det blir tydligt även för andra inom och utanför kyrkan.

      Radera