fredag 22 november 2013

Miljödiplomering

I Järfälla församling håller vi på med så kallad miljödiplomering. Vi ska bli bättre på att ta ansvar för naturen och allt levande så att vi bidrar till ett hållbart sätt att leva och vara verksamma. Jag har beslutat att vi i steg 1 ska använda oss av det miljöledningssystem som Järfälla kommun erbjuder, men på sikt så vill vi även bli miljödiplomerade enligt Svenska kyrkans miljösystem.

Anledningen till att jag valde Järfälla kommuns modell är att jag tycker det är viktigt att församlingen tydligt visar att vi är en del av det lokala samhället. Det är också där vi vill börja med vårt miljöarbete. Det ska vara naturligt, vara en del av vår vardag och ha fokus på det enkla och konkreta. Dessutom kan våra församlingsbor enkelt jämföra vårt miljöarbete med alla företag och föreningar i närområdet.

Just nu håller vi på med den första nivån, den som kallas brons. Det innebär att vi gör en kartläggning över nuläget. Hur ser det ut just nu? Vad gör vi? Vilken miljöpåverkan har vår verksamhet i dag? Var finns våra brister och utvecklingsmöjligheter? Vilka områden vill vi prioritera? Vad har vi för konkreta mål?

Efter den första kartläggningen har vi prioriterat tre områden som vi ska arbeta med under hösten 2013 och våren 2014. Det är de områden där vi har mest miljöpåverkan och där vi med ganska enkla medel kan bli mycket bättre. Det är inköp av livsmedel och andra varor som vi använder i vår löpande verksamhet, avfallshantering och påverkan/information/utbildning. 

Eftersom vi redan deltar i Stockholms stifts energibesparingsprojekt så räknar jag med att vi kommer att bli ännu bättre på att minska elförbrukning och energi för att värma upp våra lokaler. Sedan många år har vi bergvärme i Järfälla kyrka och vi köper el från vindkraftverk. Vi har också bytt belysning till lågenergi och vi har investerat i rörelsekontakter som släcker belysningen när det inte finns någon i lokalerna.

I veckan var jag, projektledaren och kommunikatören på ett kort studiebesök i Malmö där vi besökte Kirseberg församling, som är en av Sveriges ledande församlingar vad gäller miljöarbete. De har ett helhetstänkande som genomsyrar varenda del av församlingens verksamhet. Det är allt från ekologiska livsmedel till solceller och egna odlingar av blommor och grönsaker. Miljöarbetet börjar vid altaret i gudstjänsten och omfattar allt de gör för att sedan bäras in till altaret igen.

Kyrkoherde Per i Kirseberg församling har fått mig att förstå att miljöarbetet inte är något som ligger vid sidan av kyrkans uppdrag - det är en del av kyrkans och församlingens uppdrag och det måste genomsyra allt vi gör, så att det blir konkret, vardagsnära och självklart. Det är en konsekvens av evangeliet som handlar om och berör hela skapelsen och allt levande, inte bara människan.

Imponerande var också hur man i Kirseberg församling, som en del av miljöarbetet, tagit ett helhetsgrepp för alla de människor som behöver arbetsträning, sysselsättning och praktikplatser. De finns normalt sett i alla församlingar, men i Kirseberg församling har man skapat viktiga och meningsfulla sysselsättningar som bidrar till miljöarbetet. De stöper ljus, gör dopljusstakar, syr, sköter blommor, odlar grönsaker och tar hand om församlingens bikupor. Det blev väldigt tydligt att människan och naturen måste samspela och är beroende av varandra i ett kärleksfullt förhållande.

Nu ser jag fram emot fortsättningen på vårt miljöarbete. Det ska bli spännande att tillsammans med förtroendevalda, anställda, frivilliga och församlingsbor ta fram åtgärder så att Järfälla församling konkret arbetar med miljön i vår dagliga verksamhet på alla nivåer och bidrar till ett hållbart samhälle.

2 kommentarer:

 1. Thorsten Schütte24 november 2013 15:36

  Imponerande initiativ, har länkat till styrelsen i min församling :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med dig Thorsten. Kirseberg församling och deras kyrkoherde Per är verkligen imponerande. Jag är glad om vi uppnår en bråkdel av vad de har.

   MVH//Krister

   Radera