söndag 5 januari 2014

Äntligen en församlingsinstruktion

I fredags fick jag ett tjockt kuvert från Domkapitlet i Stockholms stift. Det första som mötte mig var ett brev skrivet av vår biskop Eva Brunne. Efter att ha läst hennes brev utbrast jag spontant; "Äntligen"!

Järfälla församlings församlingsinstruktion hade blivit antagen och utfärdad av Domkapitlet vid deras möte i december. Det kan låta som en liten sak, men bakom beslutet ligger flera års arbete från medarbetare och förtroendevalda, därav min acklamation.

Arbetet påbörjades i januari 2010 med utbildning för det då nyvalda kyrkorådet. Under hösten 2010 åkte kyrkorådet och arbetsledarna i väg på ett internat för att ta fram riktlinjer för arbetet med församlingsinstruktionen.

Under 2011 arbetade medarbetare och förtroendevalda i ett flertal grupper för att ta fram de olika kapitlen i församlingsinstruktion enligt de riktlinjer som kyrkorådet tagit fram och de anvisningar som jag givit. Grupperna samlades regelbundet och efterhand som de kommit fram till förslag så redovisade de för mig. När jag ansåg att arbetet nått tillräcklig kvalitet fick de även redovisa för kyrkorådet.

Under våren 2012 hade alla grupperna redovisat för kyrkorådet och vi satte samman de olika avsnittet till en helhet som redovisades för kyrkorådet och alla arbetslagen. Under hösten 2012 gick sammanställning på remiss till olika instanser och vi fick in underlag för revidering av förslaget till församlingsinstruktion. Efter remissrundan justerades församlingsinstruktionen och presenterades i sin helhet för kyrkorådet.

Under våren 2013 godkände jag och kyrkofullmäktige, var för sig, församlingsinstruktionen och skickade den till Domkapitlet för att de skulle anta och utfärda den. Domkapitlet lät en särskild grupp granska församlingsinstruktionen och begärde under hösten 2013 in kompletterande uppgifter. I november månad var vi klara med kompletteringen och så i december lades den fram för Domkapitlet.

Biskopen framhöll i sitt brev att vi har en god uppfattning om orten och att vi har en omfattande verksamhet som vi kommunicerar väl med dem som bor och vistas i Järfälla församling. Särskilt lyftes vår handlingsplan för konfirmandverksamheten och vår ordning för barnkonsekvensanalys, fram.

Nu är fyra års arbete med framtagande av församlingsinstruktionen slut. Vi behöver inte implementera den bland medarbetare och förtroendevalda eftersom det är de som ligger bakom den. Däremot behöver   vi tillsammans hjälpas åt, för att leva upp till intentionen och innehållet i den.

2 kommentarer:

 1. Roligt! Kommer vi att hitta instruktionen på hemsidan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. God morgon Ann-Sofi och tack för din kommentar.

   Församlingsinstruktionen kommer att finnas på hemsidan så snart vi tagit fram en version som är anpassad till nätet. Det kan dröja någon vecka, men det kommer.

   MVH//Krister

   Radera