onsdag 3 mars 2010

Kyrkoråd

I går kväll hade vi årets andra och mandatperiodens tredje kyrkorådsmöte. Ett kyrkorådsmöte är inte öppet för andra än de som är utsedda av kyrkofullmäktige. Jag som kyrkoherde är den enda självskrivna ledamoten. Förutom ledamötena deltar förvaltningschefen som högsta tjänsteman och kyrkorådssekreteraren, men de två har ingen rösträtt.

Det som är offentligt från ett kyrkoråd är protokollet, vilket det blir när det är justerat. Kyrkorådets är församlingens styrelse och de ger uppdrag åt kyrkoherde och förvaltningschef. Det innebär att kyrkorådet inte är operativt, utan deras uppgift är att tilldela och fördela resurser åt kyrkoherde och förvaltningschef vad gäller ekonomi och personal samt sätta realistiska mål för verksamheten.

Kyrkoherdens uppgift är att planera, leda och samordna verksamheten så att den blir utförd enligt församlingsinstruktionen, kyrkorådets anvisningar och Kyrkoordningens bestämmelser. Kyrkoherden har också ansvar för att tillse att all verksamhet följer Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse.

I arbetet måste jag som kyrkoherde följa kyrkorådets beslut, samtidigt som jag har ett eget ansvar att se till att all verksamhet i församlingen följer Kyrkoordningen och Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse.

För att detta ska fungera krävs det att alla känner sig trygga i sina roller och i vad som är ens ansvar. Kyrkoherden ska inte vara "politisk" och de förtroendevalda ska inte vara operativa. Dessutom krävs det öppenhet och respekt.

Öppenhet innebär att alla mina och kyrkorådets beslut ska tåla insyn, tillsyn och översyn. Jag måste kunna motivera mina beslut inför kyrkorådet med fakta, kunskap, beprövad erfarenhet, lagar och bestämmelser. Kyrkorådet måste kunna motivera sina beslut inför väljarna med samma sak. Respekt innebär att man fullt ut respekterar varandras roller, uppdrag och yrkesskicklighet.

6 kommentarer:

 1. Angående Ditt inlägg om Kyrkorådsmötet,undrar jag efter en artikel i Lokaltidningen för lite sedan angående ordförande i kyrkorådets arvode hur betalas dessa arvoden ut från vilka medel eller är det icke offentliga siffror, jag tycker det är på tok för höga arvoden vad anser Du om det

  SvaraRadera
 2. Hej Anonym!

  Arvoden till de förtroendevalda betalas av kyrkoavgiften. Alla summor är offentliga och de beslutades av Kyrkofullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ.

  Som jag skrev så ska jag inte vara politisk i min roll som kyrkoherde, det innebär att jag sällan går till Kyrkofullmäktige eftersom det är ett rent "politiskt" forum. Jag har närvarorätt precis som alla andra, eftersom det är ett offentligt möte, men jag har ingen rösträtt. Jag kan dock begära att mina uttalanden ska tas till protokollet.

  Vad gäller arvode så finns det två huvudprinciper.

  Den ena är att man får ersättning för förlorad inkomst. Denna princip kräver att någon följer upp och kontrollera att uppgifterna stämmer. Dessutom kan ju de förtroendevalda själv påverka ersättningen genom att de beslutar om när möten ska förläggas. De kan också förlänga möten om de önskar mer ersättning. Dessutom kan man inte i förhand budgetera för hur mycket arvodet kommer att bli. Det finns många exempel på när denna princip har blivit problematisk, inte minst då förtroendevalda har egen firma.

  Den andra principen är att man har ett fast arvode. Som du förstår så förordar jag detta alternativet. Denna princips största svaghet är att det inte finns några regler för hur man ska räkna ut arvodets storlek. Nu har de förtroendevalda i Järfälla församling beslutat att räkna ut arvodena på samma sätt som man gör i kommunen, det vill säga i förhållande till högsta tjänstemannens lön. På församlingens hemsida har de ledande förtroendevalda förklarat hur de resonerat.

  Officiellt har jag ingen åsikt kring storleken på arvodena. Det skulle innebära att jag blev politisk i mitt uppdrag. Min skyldighet är att se till att allt följer Svenska kyrkans ordning, vilket det har gjort. Mina personliga åsikter har jag framfört direkt till Kyrkorådets ordförande.

  Jag hoppas att du har respekt för att jag inte vill/får/kan offentliggöra mina personliga åsikter vad gäller summan av arvoden.

  Med vänliga hälsningar

  Krister

  SvaraRadera
 3. Tack för Ditt svar och jag respekterar att Du icke kan framföra Dina personliga åsikter,jag skall gå in på församlingens hemsida, är den öppen för allmänheten, hoppas det
  Tack en gång och Gud välsinge Dig i Ditt arbete som kyrkoherde i Järfälla församlingen

  SvaraRadera
 4. Hej igen Anonym och tusen tack för din bön om välsignelse.

  Hemsidan är öppen för alla. Du hittar till den på http://www.jarfallaforsamling.se/. Om du lägger markören på "Församling" som syns längst upp till vänster, då kommer en lista under rubriken. Där klickar du på "Förtroendevalda". Då öppnas en ny sida och på den sidan hittar du skrivelsen längst upp till höger.

  Trevlig helg.

  Krister

  SvaraRadera
 5. En fråga jag inte hittar svar på på nätet; medlemmarna i kyrkorådet - måste de vara kopplade till ett parti? Man kan inte vara med i kyrkorådet med vilja att påverka där utan att vara kopplad till ett partiprogram? I så fall; har de olika partierna olika syn på hur resurser ska fördelas och olika mål för arbetet?

  Kanske dumma frågor men saker jag funderat över...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Kikki och tack för din kommentar.

   I kyrkan pratar vi numera om nomineringsgrupper. De kan ha en koppling till ett politiskt parti, men det är inte nödvändigt. Numera "lever" de flesta nomineringsgrupperna vid sidan av sina partier och får inget ekonomiskt stöd från dem. Det finns enstaka undantag.

   Är man 10 personer så kan man starta en nomineringsgrupp. Det som behövs är att alla är valbara i kyrkliga val, dvs. över 18 år, döpta och tillhöriga Svenska kyrkan. För att kunna ställa upp i de kyrkliga valen måste nomineringsgruppen vara anmäld.

   Varje nomineringsgrupp har sitt eget "program" med de punkter som de vill genomföra vad gäller ekonomi, verksamheter och mål för församlingsarbetet. Precis som i alla andra val så är det majoriteten som får de "tyngsta" posterna och de som har störst möjlighet att genomföra sitt program.

   I praktiken och enligt min erfarenhet så är det ett väldigt gott samarbete mellan de olika nomineringsgrupperna och man kommer överens om "programmet" genom de pastorala programmet i Församlingsinstruktionen.

   Vill du vara med och påverka kan du antingen ansluta dig till en av de befintliga nomineringsgrupperna i din församling, eller försöka starta en ny nomineringsgrupp med minst 9 andra.

   Med vänliga hälsningar

   Krister

   Radera