söndag 28 oktober 2012

Samhällsansvar (utdrag ur en predikan)

"Ett med din värld, så vill du vi ska leva. Gud gör oss djärva."

Vårt kristna uppdrag i världen är att missionera i ord och handling. Vi ska vara öppna mot världen och leva i världen men inte av världen. Mission är i första hand ett förhållningssätt gentemot omvärlden och våra medmänniskor. Om vi som kyrka isolerar oss från omvärlden, då blir vi som en sekt. En sekt lever inte av världen, men inte heller i världen. En sekt lever vid sidan om världen. Om vi å andra sidan anpassar oss alltför mycket till omvärlden, då lever vi förvisso i världen, men då lever vi också av världen.

Vårt uppdrag innefattar även att bedriva diakoni. Diakoni är inte kristen socialtjänst utan det är en kristen plikt. Diakoni är att i ord och handlingar visa barmhärtighetens tecken. Barmhärtighetens ord är politiska, och syftar till att påverka samhället. Barmhärtighet i handlingar är att ge dryck åt den törstige, mat åt den hungrige, kläder åt den som inga kläder har, husrum åt den husville, besöka de sjuka, besöka de fångna och begrava de döda. Till detta kommer, att ska visa på det absoluta och okränkbara människovärdet. Då det inte följs, ska vi i ord och handling påtala det.

Det är i mission och diakoni som vi blir ett med Guds värld. Vi lever i världen, men inte av världen. I gudstjänstens bibelord, bön, psalmsång och i sakramenten, får vi kraft att leva i världen.

Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.”

Gud vill ha hela dig och ditt liv.
Gud vill ha dina förtjänster och dina brister.
Gud vill ha dina frågor och dina svar.
Gud vill ha din förmåga och din oförmåga.
Gud vill ha dina motiv och dina bortförklaringar.
Gud vill ha dina styrkor och dina tillkortakommanden.
Gud vill ha dina tvivel och din tro.
Gud vill ha din övertygelse och din förtröstan.

I utbyte får du ta emot Guds nåd, genom Jesus Kristus. Du får ta emot de välsignade frukterna av Jesu lidande, död, uppståndelse och himmelsfärd, det vill säga syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Och du får den helige Ande som hjälpare på din livsvandring.

Det ansvar du har och det uppdrag du fått som kristen, ska du utföra efter de förutsättningar som just du har. Det viktigaste är inte att du lyckas, att du kan visa på resultat eller att du är framgångsrik. Det viktigaste är att du försökt och att du gjort, det du gjort, av övertygelse.

Gör det du kan, efter dina förutsättningar och din förmåga. Gör det i förtröstan på Guds nåd och av inre övertygelse. Det är gott nog och det räcker hela vägen in i himlen.

2 kommentarer:

 1. Thorsten Schütte29 oktober 2012 kl. 17:51

  Tack, Krister! Hittade i dag två fina "predikningar" genom Din blogg, Din egen ovan och Dag Sandahls i länken "Gudstjänstglädje"!

  SvaraRadera
 2. Hej Thorsten och tack för din kommentar.

  Det gläder mig om Du funnit något i mitt utdrag från gårdagens predikan. Den var mycket längre men jag försöker anpassa mina predikningar så att de ska bli enklare att läsa här på bloggen. Dag skriver ofta tänkvärda ord.

  Allt gott.

  Krister

  SvaraRadera