onsdag 28 augusti 2013

Kyrkoval den 15 september

Den 15 september är det val i Svenska kyrkan. Alla röstberättigade får rösta till Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

På många håll läser jag att människor anser att församlingarna (läs de anställda) inte engagerar sig tillräckligt mycket i kyrkovalet, men jag håller inte med. I Järfälla församling har vi information på hemsidan, på Facebook och på andra sociala media. Vi skickar ut en församlingstidning som handlar om kyrkovalet till alla hushåll i Järfälla. Vår kommunikatör har tagit fram en val-app för iPhone och Smartphones som används av hela Stockholm stift. Vad mer skulle vi göra?

Tydligen finns det från många håll en förväntan på att vi anställda ska förmå fler att rösta, men är det verkligen vår uppgift? Är det de anställda som ska ändra på valstatistiken? Kan vi det utan att påverka valresultatet?

Vi är anställda för att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva mission och diakoni. I församlingen finns en valnämnd som ansvarar för kyrkovalet, är det de som ska försöka öka valdeltagandet? Förvisso har jag som kyrkoherde ett ansvar för att informera om kyrkovalet och för att se till att människor kan förhandsrösta. Förvaltningschefen har det operativa ansvaret för att kyrkovalet ska fungera med röstningslokaler, röstmottagare och för att valet går rätt och säkert till.

Tänk dig att sjukhus, skolor, dagis, arbetsförmedlingen och försäkringskassan nästa år lägger ner tid och resurser på att öka valdeltagande till kommuner, landsting och riksdagen. Hade vi accepterat det och tyckt att det var bra? Hur hade vi reagerat om operationer och lektioner var inställda pga valarbete? Eller att AF och FK var stängda ett par dagar för att de anställda skulle ordna verksamhet för att öka valdeltagandet?

Vilket ansvar har nomineringsgrupperna som stället upp i valet? Är det inte de som borde få människor att gå och rösta? Är det inte de som är beroende av väljarnas legitimitet?

Visst skulle vi kunna ordna verksamhet för att locka väljare, men jag är ganska säker på att verksamheten i sig påverkar valet. Beroende av vilken verksamhet som erbjuds så lockas väljare som är mer eller mindre knutna till en viss nomineringsgrupp. Det skulle innebära att den verksamhet vi anställda skulle ordna påverkar valresultatet.

Föreställ er att det finns en nomineringsgrupp som heter; "Ungdomar för en förnyad kyrka". För att öka valdeltagandet ordnar vi en ungdomskväll med en fin konsert. Tror ni att det gynnar en viss nomineringsgrupp?

Oberoende av valresultatet så är det min uppgift att leda, planera och ha tillsyn över all verksamhet i församlingen. Jag måste vara lojal mot och kunna samarbeta med den majoritet som väljarna valt. Att försöka påverka det valet genom aktiviteter skulle för mig kännas fullständigt felaktigt. Min djupaste lojalitet finns hos kyrkans Herre, Jesus Kristus, men jag är också lojal mot Svenska kyrkans demokratiska system.

Precis som i allt annat så tror jag att det är viktigt att vi skiljer på våra roller i församlingen. Jag är inte "politisk" utan operativ. Låt nomineringsgrupperna ta ansvar för att värva väljare och deras röster och låt de anställda bedriva församlingsverksamhet.

Självklart tycker jag att alla som är röstberättigade ska använda sin demokratiska möjlighet och rättighet. Jag uppmanar gärna väljarna att gå och rösta men vill inte förespråka på vilken nomineringsgrupp de ska rösta eller låta bli att rösta på. Själv kommer jag att delta i valet precis som jag gjort i alla andra val där jag varit röstberättigad, men hur jag röstar det håller jag för mig själv för att inte påverka den demokratiska processen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar