söndag 4 augusti 2013

Nådens gåvor

Texter: 
Andra Moseboken 19:3-8, Romarbrevet 12:3-8 och Matteusevangeliet 18:18-22

Välkomna till kyrkan. Ett sammanhang och ett liv fyllt av kärlek, respekt och förlåtelse. För så är det väl i kyrkan och i våra kristna liv? Eller?

Tyvärr är det inte så, vare sig i kyrkan eller i kristna människors liv. Kyrkan är inte full av kärlek, respekt och förlåtelse därför att ytterst få kristna människors liv är det. Det är vi som är kyrkan och kyrkan kan inte vara något annat än det som vi är och våra liv innehåller. Ändå vet vi att det är målet och det som förväntas av oss som tagit emot nåden och nådens gåvor.

Nåd kommer från det latinska ordet gratia. Till vardags översätter vi ordet gratia med gratis. Nåd betyder alltså är något är gratis, att man får det utan att man behöver betala. Att det är något man inte kan köpa, prestera eller kräva. Man får det gratis utan någon form av motprestation. Nåden är en dyrbar gåva som är gratis. Samtidigt som den är gratis så är den inte billig.

Har du någonsin gett bort en dyrbar present? För mottagaren är den gratis, men ändå är den dyrbar. Den blir billig om mottagaren inte tar emot den i tacksamhet och använder den. Tänk hur många dyrbara presenter som hamnar i ett skåp eller i källaren och aldrig används.

Guds nåd är gratis samtidigt som den är oerhört dyrbar. Gud ger oss nåden gratis. Vi har inte förtjänat den, vi kan inte köpa den och vi kan inte prestera den. Vi får den gratis därför att Gud är barmhärtig och älskar oss. Guds nåd innehåller livet självt, skapelsen och frälsningen. Nådens största gåva är Jesus Kristus och det han åstadkommit för oss – syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Nådens gåvor kan förmeras om vi tar emot nåden och låter den påverka våra liv. Gör vi inte det då blir även nåden billig.

Den starkaste kritik som riktas mot kyrkan och kristna människor är; ”Ni tar emot förlåtelse gång på gång, men fortsätter att göra samma saker”. Agerar vi så, då blir nåden billig.

Folket sa till Mose: ”Allt vad Herren har sagt vill vi göra”. Det är utgångspunkten när vi tagit emot nåden i vårt inre. När vi tagit emot nåden som är gratis borde det få konsekvensen att vi vill följa Guds bud och förbundet genom Jesus Kristus.

Varför är då inte kyrkan full av kärlek, respekt och förlåtelse?

Av den enkla anledningen att kyrkan består av ofullkomliga människor som dig och mig. Vi är inte perfekta och förväntas inte vara det. I kyrkan brukar vi säga; ”Kom som du är”, ”Du duger som du är” och det är helt sant. Oavsett vem eller hurdana vi är så får vi ta emot Guds nåd. Men om vi har målet att förbli sådana som vi alltid har varit så har vi missförstått budskapet. Då omvandlas den dyrbara nåden som är gratis, till att bli en billig nåd.

Gud förväntar sig att vi vill leva i kärlek, respekt och förlåtelse och att vi är beredda på att göra allt i vår makt och efter vår förmåga för att det ska bli så. Vi ska inte låssas att vår tro eller våra gåvor är större än de är. ”Ha inte för höga tankar om er själva", skriver Paulus.

Vi förväntas att göra så gott vi kan med de gåvor vi har fått. Nåden tillfaller alla oavsett vad de kan eller inte kan. Även tron är en gåva och inget man kan prestera. Den som säger sig tro tillräckligt – gör förmodligen inte det och den som tvivlar på att sin tro räcker – tror förmodligen tillräckligt.

Nåden är alltså något vi fått av Gud för att bruka. Var och en har fått gåvor som Gud vill att vi använder på bästa sätt. Vi ska vara tacksamma över de gåvor som vi fått och uppmuntra andra i de gåvor som de mottagit. Allas gåvor behövs och inga gåvor är finare eller viktigare än andra. Vi kompletterar varandra för nådens gåvor är inte något individuellt och egoistiskt som vi ska behålla för oss själva utan nådens gåvor ska vi dela med oss av. Dessutom är det så att kärlek, respekt och förlåtelse blir större och mer desto mer vi använder och slösar med dem.

Vi måste akta oss för att börja missbruka de gåvor Gud har gett oss. Gåvorna får inte användas mot andra människor eller för att skaffa oss själv makt och inflytande. Makt och inflytande är något som andra ska ge oss genom att vi gjort oss förtjänta av det. Petrus såg möjligheten att använda sin makt i ett hierarkiskt system där han bestämde. I kyrkan finns det hierarkier men de är inte byggda på värderingar utan det är ordningsfrågor. Desto högre upp man befinner sig desto mer förväntas av en i form av ett glatt hjärta, barmhärtighet och förlåtelse.

Vad ska jag då göra då jag mottagit nåden genom tron? Hur ska jag förmera nådens gåvor?

Titta på korset! Korset innehåller allt. I korset blir nåden synlig och tydlig. Det var på korset som Gud gav oss frälsning genom Jesus Kristus. Det var på korset som vi genom Jesus fick tillgång till syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Korset sammanfattar också de viktigaste buden:

Uppåt"Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv".
Åt sidorna:"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem."
NedåtDär korset möter jorden i skapelsen. "Värna nåden i Guds skapelse."
I mittenDär korsets alla armar möts är i ditt hjärta. Älska dig själv med de gåvor Gud har gett dig i form av tro och förmågor.

Dessa bud kan sammanfattas i kärlek, respekt och sjuttiosjufaldig förlåtelse. För att vi ska fylla våra liv och därmed kyrkan och våra egna liv med kärlek, respekt och förlåtelse måste vi ta emot nåden i vårt inre och med hjälp av de gåvor Gud gett oss tillsammans låta detta påverka även i det yttre.

Till vår hjälp har vi andra nådegåvor som bön, bibelläsning, psalmsång, gudstjänstfirande och nattvarden. Ingen av oss klarar det på egen hand, vi behöver varandra och Jesus Kristus.
”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”.

4 kommentarer:

 1. "Nåd kommer från det latinska ordet gratia. Till vardags översätter vi ordet gratia med gratis."

  "Nåden är en dyrbar gåva som är gratis."

  Alltså är gratis en dyrbar gåva som är gratis.

  "Guds nåd är gratis

  och Guds gratis är gratis.

  Sorry, fattar ingenting, är jag dum i huvudet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym och tack för din kommentar.

   Jag tror inte för ett ögonblick att du är dum i huvudet.

   Jag försöker förklara en av trons djupaste paradoxer, det vill säga något som till synes verkar motsägelsefullt men djupare sett är sant.

   Hur kan något som är dyrbart vara gratis?
   Hur kan något som är gratis bli billigt?

   Med vänliga hälsningar, Krister

   Radera
 2. Väl träffar du spikens huvud!!
  Vi är alla människor och olika
  Tack o lov. Den troende också.
  Att troende skulle vara godare än icke
  troende är lika tokigt som att fråga varför inte alla sotare är svarta,

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar, Anonym.

   Just så är det. Vi är inte troende för att vi är mer goda än andra, utan vi är troende trots att vi är lika lite goda som andra.

   Radera