måndag 16 december 2013

Kyrkoherdelöner del II

Jag vill vara tydlig med att jag välkomnar debatten om kyrkoherdelöner som startats av Kyrkans Tidning. För mig är det viktigt att kyrkan är öppen och transparent. Vad jag däremot saknar är en analys och en diskussion utifrån sakfrågan. Jag ifrågasätter också om det är nödvändigt att "hänga ut" enskilda kyrkoherdar med foto, namn och månadslön. Det är ju inte de själv som satt sin lön.

Precis som i alla andra yrken måste de som sätter kyrkoherdens lön ta hänsyn till hur mycket samma yrkeskategori tjänar på andra arbetsplatser. Det innebär att de förtroendevalda är mer eller mindre "bakbundna" i löneförhandlingar med fackföreningarna. Alla som suttit i löneförhandlingar vet att man är skyldig att göra en lönekartläggning och lönejämförelse innan man gör en löneinplacering eller en löneöversyn.

Bakgrunden till kyrkoherdarnas relativt höga löner är Kyrkomötets beslut att kyrkoherden ska leda och utöva tillsyn över all verksamhet i pastoratet. Det innebar att kyrkoherden blev ansvarig även för de delar som leddes av andra befattningshavare tidigare. Kanske fattades beslutet av ideologiska skäl utan tillräcklig analys av konsekvenserna?

Kyrkoherdar blev ansvariga för förvaltning och ekonomi som tidigare varit under kamrerers eller förvaltningschefers ansvarsområde. Dessa hade löner i förhållande till samhällets övriga arbetsmarknad för att man skulle få den kompetens och erfarenhet man efterfrågade. Plötsligt stod man i ett dilemma, ska kyrkoherden ha lägre lön än de medarbetare som han/hon är satta att leda, ha ansvar för och utöva tillsyn över? Hur skulle fackföreningarna reagera på det?

Lösningen blev att man höjde kyrkoherdarnas löner till samma nivå som förvaltningschefer och kamrerer. Detta var inget som enskilda kyrkoherdar eller förtroendevalda efterfrågade. Det blev konsekvensen efter lönekartläggning, lönejämförelse och löneförhandlingar med fackföreningarna.

När man nu efter beslut på olika nivåer lägger samman pastorat som får upp till 500 anställda blir det ytterligare ett dilemma. Ska en kyrkoherde som ansvarar för 500 anställda ha samma lön som den kyrkoherde som ansvarar för 100 eller den som ansvarar för 5?

Jag ser fram emot en saklig debatt där man diskuterar kyrkoherdens lön i förhållande till ansvar, arbetsuppgifter och arbetsbörda. Man behöver inte nödvändigtvis jämföra kyrkoherdens lön med dem som har motsvarande förvaltningsområde, till exempel kommunchefer, men att inte jämföra alls på grund av att kyrkoherdetjänster inte är konkurrensutsatta på samma sätt som andra chefstjänster, blir också fel.

Jag ser också fram emot att de etiska principer om lönesättning, som borde tagits fram innan besluten överlämnades till lokala förtroendevalda och fackföreningarna, lyfts fram. Vill vi att anställda i kyrkan ska genomföra motsvarande arbetsuppgifter som andra gör på sina arbetsplatser, fast till en lägre lön? Kanske borde man införa ett lönetak byggda på viktiga nyckeltal utan att ge avkall på individuell lönesättning?

3 kommentarer:

 1. Krister,

  Igen, jag tycker det är positivt att du lyfter dessa frågor - och vill be om ursäkt om min förra kommentar kunde uppfattas som näpsig - det var inte min mening. Jag förstår också att detta inte handlar om enskilda kyrkoherdar - men samtidigt är det väl ofrånkomligt att lönenivåerna lyfts fram som exempel. Här har kanske kyrkan varit förskonad från granskning men igen, inom politiken, näringslivet och den ideella sektorn är det ju snarast norm att chefernas och styrelseledamöternas ersättningar redogörs årligen i förvaltningsberättelserna.

  Vad sedan ett arbete är värt är svårt i vår tid där priset på pengar är så relativt - bland de sämst betalda i vårt samhälle är personal på äldreboenden. Det säger någonting om det samhälle vi har - vad vi värderar - liksom att de höga kyrkliga chefslönerna ligger så pass högt. Detta sagt skulle det vara intressant som jämförelse att se hur löneläget på Kyrkans hus ser ut. Frågan: 'Vill vi att anställda i kyrkan ska genomföra motsvarande arbetsuppgifter som andra gör på sina arbetsplatser fast till en lägre lön?' är relevant i detta. Även om de ska ligga på en högre lön - vilket de gör i vissa fall. (Insamlingschefen på Svenska kyrkan nationellt har en lön som låg över, till exempel, chefen för Stadsmissionen, Läkare Utan Gränser och Diakonia) (detta är baserat på 2010 vilket var den lista jag fick upp när jag googlade). Tänker mig att en anledning till att Påve Franciskus utsågs till årets personlighet - och man kan verkligen ha invändningar mot det med och tycka att det är ett spel för gallerierna - ändå är att människor inspireras av en annan som ger upp en del av det som är honom givet. Det är intressanta frågor inte minst för signalvärdet som pengar har och ser fram mot att se om det kommer svar på de frågor som du väcker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Carolina och tack för din kommentar.

   Jag kommer att följa den fortsatta debatten.

   Kanske får jag anledning att återkomma med mina tankar och reflektioner kring argument, innehåll och slutsatser.

   MVH//Krister

   Radera
 2. Ser fram mot att följa dina funderingar kring detta.

  SvaraRadera