fredag 13 december 2013

Kyrkoherdens uppgifter och lön

I såväl veckans, som förra veckans, nummer av Kyrkans Tidning har det varit ganska stora uppslag kring kyrkoherdelöner i Svenska kyrkan. Man har jämfört de så kallade "superkyrkoherdarnas" löner med de kyrkoherdar som har högst lön. På bloggar och i kommentarsfält har det skrivits om detta. Många verkar vara upprörda och bestörta över att en kyrkoherde kan ha en månadslön på mellan 60 000 och 70 000 kr.

Få gör någon analys över hur det blivit så. Man verkar ha glömt bort att kyrkomötet fattade beslut om att kyrkoherden skulle vara ansvarig för planering och samordning av all verksamhet, vilket innebar att kyrkoherdelönerna höjdes för att vara i paritet med de medarbetare som man plötsligt hade ansvar för och tillsyn över. Det skulle ju vara märkligt om kyrkoherden som ansvarig skulle ha lägre lön än sina medarbetare.

Vad gör då en kyrkoherde?

Som kyrkoherde är man ansvarig för all verksamhet i församlingen. Man har det övergripande ansvaret för verksamheter, budget och personal. Till detta ska läggas ansvaret för alla uppgifter kring arbetsmiljön med allt vad det innebär. Utöver detta ska kyrkoherden vara den som ansvarar för utvecklingsprocesser och strategiska frågor.

För mig innebär det konkret att jag arbetar i genomsnitt 6 dagar i veckan och ofta 3 helger i månaden. Det är inte ovanligt att min arbetsvecka består av 60 - 70 timmars arbete. Om man delar min lön med antalet arbetstimmar skulle jag tro, att jag med hänsyn till att jag inte kan få övertidsersättning, OB-tillägg eller andra lönetillägg, har lägre timlön än några av mina medarbetare.

Jag är självskriven ledamot av Kyrkorådet som har 9 - 10 sammanträden per år. Jag deltar i Personalutskott, Ekonomiutskott, Kyrkogårdsutskott och Arbetsmiljökommittén. Det blir ytterligare ett 20-tal möten per år. Dessutom sitter jag i styrelsen för två av församlingens bolag. Dessa möten ska planeras, förberedas och genomföras.

Utöver dessa styrelser så planerar och genomför jag arbetsledarträffar, verksamhetsmöte, ledningsgruppsmöte, samordningsmöte för olika verksamheter, personalmöte, personaldagar, utbildning för personalen och terminsavslutningar. Jag leder eller deltar även i möten där jag representerar Järfälla församling, t ex i Järfälla Kristna Råd, där jag är ordförande, kommunens POSOM-grupp och samverkan med Stockholms stift.

En välkänd och numera pensionerad präst på Öland påstår på sin blogg att vi kyrkoherdar inte är "riktiga" präster eftersom vi inte utför prästerliga uppgifter. Detta är inte sant. Under 2012 ledde och predikade jag i 27 högmässor, jag ledde 29 dopgudstjänster, 17 vigselgudstjänster och 16 begravningsgudstjänster utöver en handfull andakter och veckomässor. Enskilda samtal och själavård framgår inte av vår digitala statistik.

Ovanstående är ett axplock ur en kyrkoherdes uppgifter. Det stämmer alltså inte att en kyrkoherde inte har tid för prästerliga uppgifter. Jag håller med om att jag har en hög lön men det är inte jag som sätter den. Vi tillämpar individuell lönesättning där arbetskrav, kompetens och uppnådda resultat är det som bedöms. Huruvida jag är värd min lön, eller inte, kan endast de förtroendevalda och Kyrkorådets ordförande avgöra.

19 kommentarer:

 1. Krister,

  Bra att du förtydligar detta, men samtidigt funderar jag. Jag tillhör de som fann uppgifterna om KH-löner i KT förvånande. Nu handlade det reportaget förvisso om ett 15-tal 'superherdar' med löner på 60-70 tusen i månaden, men, ja, det sticker lite. Av olika skäl.

  Jag misstror inte att Kyrkoherdar har en hög arbetsbelastning - samtidigt som jag tror att det gäller för chefer generellt. De flesta chefer - oavsett sektor - arbetar många timmar och har sällan övertidsersättning. I genäld har de högre lön. Samtidigt skickar lönenivåer signaler utöver en enskild prestation. Hur ser vårt samhälle ut? Vilka värderar vi? Jag brukade fundera på det när jag fick barn - en barnskötare på dagis tjänar cirka en fjärdedel av vad en pengaförvaltare på en bank tjänar. Vad säger det om vår tid? Att vi betalar mer till dem som förvaltar våra pengar än tar hand om våra barn?

  Om man ser till lönestatistik för Sverige så är medellönen för de 10% av befolkningen som tjänar mest cirka 39'500 kronor. Med en lön på 60-70'000 hamnar man i den 1% av befolkningen som tjänar allra mest, i.e. man tjänar mer än 99% av de yrkesverksamma.

  Jag vet inte. Är inte helt bekväm med att kyrkans löner landar så högt. Genomsnittslönen för en chef i Sverige ligger på cirka 40'000 kronor - här finns en enorm spännvid men som tumregel gäller väl att ju fler anställda, och desto större budget, man ansvarar för desto högre lön. Jag vet inte hur man skulle jämföra en Kyrkoherde i en näringslivshierarki - och kanske är det fel jämförelse att göra – men det hamnar någonstans på mellanchefsnivå – och även ur det perspektivet ligger kyrkan högt.

  När jag själv funderat kring det där med att bli givare åt ideella organisationer så är sådant som löner till chefer och administration viktigt. Röda Korset förlorade ju rätt mycket trovärdighet i sina chefspengarrullningar och jag skulle inte ge pengar till dem. De organisationer som jag månads-ger åt är SOS-Barnbyar, där har generaldirektören en lön på 68’000/månad en – det är iofs i linje med kyrkoherdarna – men då är det i alla fall bara en, den högst betalda, i organisationen som har den lönen, inte en mängd underchefer, Läkare utan gränser (högstachefslön 21’000/mån) samt Frälsningsarmen (29’000/mån).

  För mig handlar det inte om vad den enskilde är värd utan mer om vilka signaler man skickar ut och om trovärdighet. Att jag blir förvånad över rapporteringen om löneläget i kyrkan handlar inte om att jag missunnar den enskilde pengar, mer om någon sorts besvikelse över att det är likadant i kyrkan som överallt i samhället. Kyrkan skulle ju kunna gå i bräschen genom att i handling till exempel ha en plattare lönestruktur, i.e. att jag blir förvånad handlar ju någonstans om att jag trodde ’bättre’ om kyrkan.

  Det blev ett långt inlägg. Korrigera mig gärna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Carolina och tack för din kommentar.

   Grunden till kyrkoherdens lön är att de efter Kyrkomötesbeslut jämfördes med förvaltningschefer och andra i kyrkan som hade löner som skulle vara i jämförelse med yrkeskategorier utanför kyrkan. Plötsligt uppkom situationen att kyrkoherdar fick stora lönepåslag för att ha högre lön än sina medarbetare som i sin tur hade löner som jämfördes med motsvarande tjänster utanför kyrkan.

   Jag vill inte hävda att jag är värd den höga lön jag uppbär. Det är Kyrkorådet som avgör om jag är värd den lön jag har utifrån vår lönepolicy.

   Jag vet inte heller om min lön ska motsvara lönen från den som är chef över 100 personer i den privata sektorn.

   Vad jag vill göra med mitt inlägg är att vidga perspektiven och lägga in fakta bakom synpunkterna och tyckande.

   Jag har en väldigt hög lön, men huruvida den är korrekt och riktigt är det inte min sak att avgöra. Det är högst olyckligt när man "hänger ut" enskilda kyrkoherdar eftersom vi inte sätter vår egen lön.

   Jag har beskrivet min arbetssituation i så objektiva termer jag kan för att var och en ska kunna skapa sig en uppfattning om vad en kyrkoherde gör och eventuellt är värd i lön.

   Med vänliga hälsningar//Krister

   Radera
 2. Krister,

  Mitt inlägg var inte menat som ett angrepp. Självklart sätter inte kyrkoherdarna sina egen löner, men samtidigt säger den lönenivå som kyrkoherdarna ligger på, bland de 1% bäst betalda i Sverige, någonting om någonting. Och jag tror inte att det är positivt ur ett trovärdighetsperspektiv för Svenska kyrkan i ett större perspektiv.

  För mig som 'medlem' handlar det inte om vad en kyrkoherde är värd i kronor utan om en längtan efter en annan ordning där kyrkan skulle kunna välja en annan väg än den gör. Jag kan förstå ditt behov som anställd att försvara den kyrkliga ordningen, det är som det är. Men, det behöver inte vara så.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Carolina, jag uppfattar absolut inte din kommentar som ett angrepp.

   Stämmer det att kyrkoherdar är bland de 1 % högst betalda i Sverige?

   Jag försvarar inte den kyrkliga ordningen, utan jag förklarar hur det gick till. Då jag började som kyrkoherde år 2000 hade jag ungefär 60 % av förvaltningschefens lön. I dag har vi samma.

   Jag vet inte om kyrkan blir mer trovärdig för att dess anställda tjänar mindre. Å andra sidan har jag aldrig uppfattat att lönen är någon större drivkraft.

   MVH//Krister

   Radera
  2. Jag vill tillägga att jag tycker att det är bra att frågan lyfts fram och diskuteras, dock tycker jag att debatten är lite för tunn och dåligt underbyggd.

   Den bygger mer på känslor än på sakfrågan. Därför tycker jag om att du för in fler aspekter.

   Jag tycker inte heller att det gagnar debatten att namnge och ha foto på kyrkoherdarna i Kyrkans Tidning.

   Jag önskar en debatt där man ser på vad en kyrkoherde utför för arbetsuppgifter, vilket ansvar han eller hon har och därefter gör en bedömning vad vederbörande ska ha för lön utifrån värderingar och principer. Även de fackliga aspekterna måste föras in eftersom arbetsgivaren förhandlar löner med fackföreningarna.

   MVH//Krister

   Radera
 3. Löner hit och löner dit det låter mer som svensk avundsjuka han har mer betalt än jag, titta på den utbildning ni har det är ju inte en kvällskurs några kvällar/månad.
  Man kan ju fråga 70% av politikerna som sitter på olika uppdrag vilka löner har dom känner en politiker som jobbar max 20timmar/vecka lyfter en lön strax under din då säger man inget, eller man kan gå på en sjuksköterska jag är gift med en ett fel inom sjukvården hon får anmärkning och sparken och det för en lön på 23000/månad efter 25 års tjänst då säger man inte heller något.
  Som jag inledde svensk avundsjuka ha en riktig trevlig dag kommer lyssna på eftersändning idag eftersom hela familjen ska på gymnastikuppvisning Kirk

  SvaraRadera
  Svar
  1. God morgon Kirk. Jag vet inte om det är avundsjuka som ligger bakom artiklarna. Nu tillhörde jag inte en av de som "hängdes ut" med namn, foto och månadslön, men jag reagerar när man inte går på djupet och för en saklig debatt.

   Jag tycker att det är bra att frågan om löner tas upp och diskuteras men önskar att samtalet vidgas och att man belyser det från många olika aspekter - uppgifter, ansvar, utbildning mm.

   Jag tycker att många har alldeles för låga löner och några har för höga. Tyvärr är det just jämförelsen som gjort att vi kyrkoherdar fått så höga löner. Man har jämfört med kamrerer och förvaltningschefer. Man har jämfört kyrkoherdens arbetsuppgifter och ansvar med chefer utanför kyrkan och därmed med deras löner.

   Jag kan inte göra någon bedömning av kyrkoherdens lön med andra chefers eftersom jag inte satt mig in i frågan. Jag har endast satt min lön i relation till andra kyrkoherdar och mina kompisar i Försvarsmakten. Det har inte fått mig att reagera på min egen lön.

   Jag önskar dig och familjen en trevlig lördag.

   MVH//Krister

   Radera
  2. Tack Krister !
   Man kan diskutera löner fram och tillbaks hur man än vrider sig har man arslett bak och alltid kommer nån säga att han har för hög lön eller lågt, alla som jobbar har valt sitt jobb själv sen är det upp till arbetsgivaren att sätta löner så nu med din lön vill hela sverige bli präster för att lyfta hög lön. Kirk

   Radera
  3. Hej igen Kirk.

   Jag tror inte att präster i allmänhet har särskilt hög lön i jämförelse med yrken som har lika lång utbildning.

   Däremot har vi kyrkoherdar förhållandevis höga löner. Personligen skulle jag gärna se en plattare lönestruktur, som Carolina föreslår. Hur det ska gå till vet jag inte.

   Kanske skulle man införa lönetak precis som man har minimilöner?

   MVH//Krister

   Radera
 4. Under min praktik på sjukhuset kom en kvinna in i rökrummet, (det existerade faktiskt sådana då) och sa:
  Åh, vad jag ångrar att jag inte blev präst istället! Tänk att få vila sex dagar i veckan och skälla på folket den sjunde! :)
  // lilalili

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej "lilalili" och tack för din kommentar.

   Tyvärr är det den bild många har av prästens arbete.

   När det gäller kyrkoherdens arbete så får man kritik om man har för mycket gudstjänster och man får kritik om man har för lite. Det gäller att hitta balansen så att man sköter de specifika kyrkoherdeuppgifterna samtidigt som man har tillräckligt mycket gudstjänster, vad det nu innebär.

   MVH//Krister

   Radera
 5. Bra rytet, Krister! Arbetaren är värd sin lön.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Thorsten.

   Mitt blogginlägg hade inte syftet att ryta, utan att ge en mer balanserad bild av kyrkoherdens uppgifter, ansvar och arbetsbörda. Det anser jag att man ska lägga in i debatten, innan man gör bedömning kring lönens storlek.

   Jag anser att vi kyrkoherdar har höga löner och ser gärna att det förs debatt och samtal kring detta, men det måste ske på ett sakligt sätt, utan att hänga ut enskilda kyrkoherdar som inte sätter sin egen lön.

   Det hade också varit intressant om man gjort en analys kring hur det blivit som det blivit. Jag tror att det beror på beslut i Kyrkomötet, jämförelse med chefer utanför kyrkan och krav från fackföreningar.

   MVH//Krister

   Radera
 6. Jag ser ju hur vår motsvarighet till kyrkoherde jobbar och sliter och gör en fantastisk insats. Därför blev jag lite arg och skrev i affekt, ibland irriterar mig den kungliga svenska avundsjukan så in i bängen. T ex när kvällstidningarnas lokala löpsedel lovar en lista av dem som tjänar mest i just Din kommun. De s...er väl jag i!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar Thorsten.

   Även jag blir arg, inte över att man skriver om kyrkoherdarnas lön utan att man "hänger ut" dem med foto och namn.

   Ännu mer arg blir jag när man påstår att vi inte gör prästerliga uppgifter.

   Nu hoppas jag att debatten blir mer saklig och handlar om uppgifter, ansvar, arbetsbörda mm. I mitt inlägg framgår endast ett axplock av uppgifter, jag utelämnade medarbetarsamtal, lönesamtal, löneförhandlingar, rehabiliteringsansvaret, MBL-förhandlingar mm.

   Jag önskar dig en fin avslutning på 3:e advent. Själv hade jag glädjen att få predika för den katolska församlingen i Järfälla.

   MVH//Krister

   Radera
 7. En kyrkoherdes lön idag är flera gånger mer än vad man rimligen kan behöva, hur kan man då med bibehållen trovärdighet föra det Kristna budskapet vidare? För mig framstår det du räknar upp om hur betungande dina arbetsuppgifter är med alla dessa möten och ansvar som inget annat än dåliga ursäkter, inte minst för att det inte är sant.

  Vi hade tidigare i församlingen en kyrkorådsordförande, jordbrukare av gamla stammen , som inte accepterade några höjningar av mötesarvodena, arbetet skulle vara ideellt grundat var hans syn. Efter att han med ålderns rätt slutat har det personliga engagemanget minskat i takt med att arvodena höjts, ingen gör något längre utan att de skall ha full betalt, fjärran från hur det var innan när kyrkvärden själv kunde ta fram mursleven när mindre skavanker behövde lagas på kyrkogårdsmuren för att hans kyrka skulle hållas riktigt fin.

  Anders  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anders och tack för din kommentar.

   Jag framför inga dåliga ursäkter utan jag gör en kortfattad och förenklad beskrivning för att var och en själv ska kunna bilda sig en uppfattning. Du påstår att min beskrivning inte är sann, men den går faktiskt att verifiera och kontrollera.

   Det är varken kyrkoherdarna eller kyrkoråden som skapat den lönesituation eller det lönesystem vi har idag.

   Jag delar uppfattningen att kyrkoherdar har en hög lön, därför ser jag fram emot en saklig debatt kring löner, lönetak och kyrkans lönesystem.

   MVH//Krister

   Radera
 8. Och vad har du i lön då?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har en väldigt hög lön som min arbetsgivare har satt efter de lönekriterier vi har i församlingen. Den är självklart satt efter att arbetsgivaren gjort en jämförelse med den lön kyrkoherdar har i församlingar i motsvarande storlek.

   Det vill säga att min lön sätts på exakt samma sätt som andras löner.

   MVH//Krister

   Radera