fredag 13 december 2013

Präst och diakonmöte

I veckan som gått har det varit präst och diakonmöte i Stockholms stift. Det är biskopen som kallar till präst och diakonmöte var 6:e år. Vi var närmare 700 präster och diakoner som samlades under två dagar. Jag ser det som en del av prästernas och diakonernas fortbildning och kompetensutveckling, men det innehåller även dimensioner av samhörighet och gemenskap.

Vad gör man då på ett präst och diakonmöte?

Det började med att vi firade en gudstjänst tillsammans, därefter avlade vår biskop, Eva Brunne, sin ämbetsberättelse. Den byggde på ett antal frågor som präster och diakoner samtalat om i sina respektive församlingar. Vi kyrkoherdar har sammanställt svar, frågor och funderingar från samtalen som vi sedan skickat in till biskopen. Inget i framställningen var särskilt överraskande däremot är jag imponerad över att biskopen lyckats sammanställa svar från närmare 60 församlingars präster och diakoner, på endast ett par månader och gjort något begripligt av det.

Efter biskopens ämbetsberättelse fick vi en historisk sammanfattning av Stockholms stifts historia genom att stiftsprosten gjorde ett antal nedslag i historien från 1500-talet fram till våra dagar. En intressant och berikande föreläsning med många tänkvärda anekdoter som har betydelse än i dag.

Under första dagens eftermiddag fick vi ta del av en större undersökning som gjorts kring "stockholmaren" och framtiden. Även om det inte framkom så värst många nyheter så är det alltid intressant att höra hur andra tolkar samtiden och drar slutsatser för framtiden. Om inte annat så är det ett viktigt underlag för viktiga samtal och diskussioner.

Eftermiddagen avslutades med att man kunde välja ett av 12 seminarium. Jag deltog i ett samtal om "kyrkan på nätet", ett ämne som jag säkert får anledning att återkomma till. Dagens avslutades med en gemensam middag och underhållning. Jag kan inte ge någon kommentar till underhållningen eftersom jag avvek direkt efter kaffet.

Den andra dagen började med en andakt innan alla präster och diakoner fick rösta på de som ska representera oss i Domkapitlet. Det var ett val av ordinarie ledamot, ett av ersättare för denna och ett av ersättare för biskop och domprost. Eftersom det är ett viktigt val, omges det av en del formalia och pläderingar. Detta val tog nästan hela förmiddagen.

Andra dagens eftermiddag bestod av ett panelsamtal kring reflektioner och slutsatser av det man upplevt under den första dagens föredrag och seminarium innan det hela avslutades med en sändningsgudstjänst i Storkyrkan.

Även om jag hellre är "hemma" i församlingen och arbetar, så måste jag tillstå att detta, mitt tredje präst och diakonmöte, var välplanerat, omväxlande och givande. Höjdpunkterna var biskopens ämbetsberättelse, stiftsprostens föredrag och sändningsgudstjänsten. Det var också roligt att möta alla de kollegor som jag inte sett på flera år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar