onsdag 23 september 2009

Att välja

Varenda val vi gör i livet påverkar oss. De val vi gör formar dem vi är och de vi vill vara. Att välja skapar vår självbild och den bild vi vill att andra ska ha av oss.

Att låta bli att välja formar också vår självbild och det påverkar också vilka vi är och vill vara. Av någon underlig anledning gynnar vårt samhälle den som väljer att inte välja. Den som inte har tagit ställning är fri från skuld. Även inom rättsväsendet är det ytterst få tillfälle då jag kan dömas för underlåtenhetsbrott, det vill säga för att jag inte agerat.

"Nej, jag har inte gjort något".

"Jag har inte sagt något".

Två vanliga meningar som oftast innebär att jag får ansvarsfrihet. Jag är fri från all skuld och är inte alls delaktig. Är det ett sådant samhälle vi vill ha?

Jag formades som människa och individ i mina yngre år när jag jobbade i det militära. Då hänvisade mina chefer så gott som alltid till "Arméreglemente del 2" där det stod:

"Underlåtenhet från en chef att fatta beslut, ska ligga honom mer till last än om han fattar fel beslut".

För mig är det en av mina mest grundläggande värderingar. För mig är det viktigare att man väljer och tar ställning, än om man väljer det som i andras ögon uppfattas som rätt. Rädslan att göra fel får inte hindra oss från att göra något.

Vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar