fredag 11 september 2009

Kristen värdegrund

Som jag tidigare skrivet i min blogg så finns det inte en kristen värdegrund, utan flera. Man måste bestämma sig för vad i Jesu lära man vill ta avstamp i. För mig är det en självklarhet att avstampet måste tas i de tre värdeord som jag skrivet om de senaste dagarna, kärlek, respekt och förlåtelse. Enligt mitt sätt att resonera är en värdegrund som inte innefattar dessa tre grundbegrepp, kristen och inte en värdegrund värd namnet.

Jag har försökt att beskriva hur jag ser på kärlek, respekt och förlåtelse. Jag har förklarat min teologiska överbyggnad och tolkning, och jag har försökt förklara hur dessa ger sig uttryck i beteende och attityder. Självklart är inte dessa de enda och saliggörande begreppen för att bygga en kristen värdegrund. Det finns många fler ord av Jesus och bibliska berättelser som är väsentliga och centrala.

I samtal och diskussioner är det viktigt att hitta de värderingar som är viktiga och det är viktigt att hitta den bibliska och teologiska överbyggnaden som förklarar och motiverar varför vi valt vissa värderingar. I detta ligger att vi måste tolka Jesus ord eller den bibliska berättelsen och vi måste definiera vad vi menar med den. Det är också väsentligt att vi i begripliga ord förklarar hur vi anser att denna värdering omvandlas i beteende och attityder.

Men det absolut viktigaste är att inte ändra sina värderingar så att de passar mig för tillfället eller att ändra tolkningar efter de rådande omständigheterna Tyvärr möter jag många i kyrkan som gör just det. Ena dagen blir de förnärmade av att någon pratat om dem och kallar det falskt vittnesbörd och skitprat. De hävdar att man ska tala med sin broder och så vidare. Nästa dag pratar de själv om någon annan, men då gäller inte samma värderingar. Nu kallas det att man visar kristlig omsorg och kärlek till min nästa.

Ett sådant beteende är inte trovärdigt. Det spelar egentligen inte någon större roll vilka värderingar man väljer att leva efter. Huvudsaken är att man är konsekvent och att man verkligen försöker följa dem. Då kan man prata om trovärdighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar