onsdag 9 september 2009

Respekt

Jesus säger: "Allt vad ni vill att andra ska göra mot er, det skall ni också göra mot dem".

För mig betyder det att man ska visa varandra respekt. Att respektera en annan människa innebär att ta den människan på allvar. Att lyssna och ta hänsyn till den andres tankar, funderingar, känslor och önskemål. MEN, det betyder inte att jag måste hålla med eller göra som den andre vill. Att respektera innebär att jag har en innerlig önskan och strävar efter att förstå en annan människa. Det betyder att jag kan bekräfta och återberätta vad den andre säger och visar, även om jag inte håller med. Har jag avvikande uppfattning så har jag också rätt att lugnt och sakligt framföra den.

Med respekt menas inte att jag ska vara rädd för en annan människa. Respekt är inget man kan förvänta sig eller kräva, utan något man förtjänar genom att skapa förtroende. Förtroendet uppstår ur en känslomässig mognad, kunskaper, färdigheter, social kompetens och erfarenheter.

Barn är utomordentligt duktiga på att förhålla sig på ett naturligt sätt till respekt. Om någon kräver eller försöker skrämma ett barn till "respekt", då går barnet i väg eller nonchalerar personen. Barn får respekt för den som bryr sig, lyssnar och tar barnets tankar, funderingar och känslor på allvar, samt har förmågan att sätta gränser på ett respektfullt sätt. Det har den person som respekterar sig själv.

För att kunna respektera en annan människa krävs att jag har självrespekt. Jag måste alltså ta mig själv på allvar. Jag måste lyssna till mina egna tankar, funderingar och känslor. Gör jag inte det då kan jag inte heller föreställa mig att någon annan är värd att ta på allvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar