måndag 7 september 2009

Kärlek

Jesus säger: "Du ska älska din nästa såsom dig själv".

För mig innebär det inte att jag måste hysa varma känslor för alla människor. Att älska innebär att jag ska bry mig om andra och i handling hjälpa dem efter bästa förmåga. Att älska någon i denna mening betyder att jag har ett ansvar för mina medmänniskor. Jag ska i handling visa omsorg om de människor som jag möter.

Att visa kärlek enligt det dubbla kärleksbudet är att vara empatisk. Den andres behov ska stå i centrum. Den andre är ett eget subjekt och får inte bli ett objekt för mina behov och önskemål. Att vara empatisk är att tillåta att den andre speglar sig i mig utan att jag måste spegla mig tillbaka.

Ibland tror jag att vi blandar samman kristen kärlek med sympati i stället för med empati. Empati kan ibland vara lite "hård". Jag säger inte vad den andre vill höra utan vad han eller hon behöver höra. Jag gör inte det den andre vill att jag ska göra, utan vad den andre behöver att jag gör. Självklart måste tolkningsföreträdet ligga hos den andre. Vad jag menar är att då jag är sympatisk väcks ofta starka känslor, vilket innebär att det är lätt att tolka som kärlek, fast det kan vara något helt annat. För mycket sympati kan kännas både kvävande och kränkande.

Kärlek för mig är att inse att jag kunde vara den jag möter och att dennes väl och ve hänger samman med mig och mitt liv. Det kan jag göra utan att känna varma känslor. Att vara kärleksfull innebär att jag kan leva mig in i den andres situation och känslor utan att ta över eller bära den andres känslor. Att älska är att göra det som är bäst för den andre. Det innebär att ett nej ibland är betydligt mer kärleksfullt än ett ja.

För att kunna älska min nästa i denna betydelse krävs att jag älskar mig själv. Det innebär att jag måste veta vem jag själv är och vilka behov jag har. Att älska sig själv innebär också att jag har omsorg om mig och tar ansvar för mig själv och mina behov. Att bry sig om sig själv måste inte innebära att man per definition är egoistisk. En människa som bara tänker på sig själv är egoistisk, men en människa som tar hand om sig och sina behov är en kärleksförebild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar