måndag 21 september 2009

Frihet

Innan jag blev präst var jag kristen. Men innan jag blev kristen eller uppfattade mig själv som sådan var jag människa. Jag är fortfarande i grund och botten och först och främst människa. Ibland ställer jag mig frågan om det finns något som alla människor har gemensamt? Något som är gemensamt för alla människor oavsett ålder, kön, hudfärg, kultur eller religion?

Jag tror det. Den gemensamma nämnaren är att vi alla är just människor med allt vad det innebär. Det finns många olika sätt att försöka förklara vad en människa är. Det viktigaste när vi pratar om vad det innebär att vara människa, är att vi utgår från att vi alla har gemensamma behov, oavsett kön, ålder, hudfärg, kultur eller religion.

Vi har andliga, fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. För att kunna tillfredsställa våra mänskliga behov krävs först och främst att vi lever i en trygg miljö. En miljö som är så trygg att vi vågar bejaka våra behov och vågar att tillfredsställa dem.

Vars och ens behov ser olika ut vid olika tillfällen och de kan tillfredsställas på olika sätt. För att kunna tillfredsställa mina behov krävs det förutom trygghet att jag har frihet. Frihet att tolka mitt liv och frihet att hitta lösningar på mina behov.

Trygghet och frihet hänger starkt samman och den ena kan inte uteslutas eller ersätta den andra. Utan frihet ingen trygghet och utan trygghet ingen frihet. Trygghet och frihet är därför förutsättningar för att vi fullt ut ska kunna bli sanna och riktiga människor.

För mig är religionen, eller borde åtminstone vara, en av de grunder som skapar trygghet. Religionen ger mig de ramar och den struktur inom vilken jag har frihet. Ramarna och strukturen hjälper mig att ta det personliga ansvaret som följer med min frihet. Det får aldrig bli så att min frihet och trygghet hindrar en annan människas frihet och trygghet

Våra tankar kring frihet och trygghet är väldigt förknippade med var vi befinner oss i världen, hur vi mår och hur livet runtomkring oss ser ut.

Det är lätt för oss som har det relativt bra att koppla ihop frihet med en känsla. Det är inte ovanligt att en människa i Sverige säger:
”För mig är frihet att kunna vandra i naturen en vacker vår dag…”
”För mig är frihet att kunna välja eller att avstå från att välja…”

För människor i andra delar av världen är det frihet att inte vara inlåst, utestängd eller förvisad.

Den frihet som är självklar för många av oss är en lyx för andra människor, jag tänker på demokrati, åsiktsfrihet, rätten att själv välja politisk tillhörighet, religionsfrihet med mera.

Jag önskar att alla människor fick uppleva rätten till den grundläggande frihet och trygghet som är stadgad i FN´s deklaration om mänskliga rättigheter.

Och jag önskar att alla vi som redan upplevt den rätten, förstår att vår frihet och trygghet hänger samman med alla andra människors frihet och trygghet. Så länge en enda människa någonstans i världen inte lever i frihet och trygghet, då är min egen frihet och trygghet inte hel och fullständig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar