fredag 11 juni 2010

Att växa som människa del 1

På uppmaning av en av mina läsare, Eva, ska jag försöka delge mina tankar kring vad det innebär att växa som människa och hur man gör det. Jag vill understryka att mina tankar långt ifrån är färdiga.

Den första förutsättningen för att vi ska växa som människor är faktiskt att vi själva vill och önskar det. Endast den som strävar efter att växa kommer att göra det. Att önska mig själv att växa behöver inte betyda att jag inte är nöjd med det som är. Tvärtom kan det vara en förutsättning, därför att den enskilt viktigaste faktorn för att växa är någon form av trygghet. När jag är nöjd med det liv jag har och känner mig trygg så är det också enklare att växa.

Självklart kan även den som är missnöjd med tillvaron växa som människa, men då behöver man sannolikt mer stöd och hjälp.

Jag tror att nästa ingrediens i växandet är mod. Jag måste våga växa, även om jag inte kan överblicka konsekvenserna i förväg. Att växa handlar ofta om att ändra något i sitt liv eller att möta nya utmaningar. Utmaningarna kan vara i form av nya människor eller nya situationer. För att möta dessa krävs att jag är modig. Här vill jag återigen betona att mod är inte det samma som avsaknad av rädsla. Mod är att göra något trots att jag är rädd. Den som inte är rädd behöver heller inte vara modig.

Alltså. Mina första tankar om att växa som människa berör vilja, trygghet och mod. För att hitta tryggheten och modet, kan det behövas hjälp av andra. Det innebär att förmågan att be om hjälp också är viktig för att växa. Det kan krävas mod att våga be om hjälp...

Att växa som människa innebär att man får ett helare och fullare liv. Ett liv där jag upplever att jag trivs och ett liv där jag som människa kommer till min rätt, fullt ut.

Något av det största och mest känslofyllda jag sett vad gäller en människas växande är Paul Potts som vann "Britains got talent". Titta på följande klipp och njut: http://www.youtube.com/watch?v=1k08yxu57NA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar