söndag 26 december 2010

Hemuppgift (62+86+5xYxZ=GUDM)

I dag ska jag försöka ansluta till min fru och yngsta dotter i Karlshamns skärgård. De har varit infrusna ett par dagar men nu verkar isen tillfälligt ha släppt. Jag flyger till Ronneby, sedan blir det en kort bilfärd och därefter en längre båttur innan jag är framme.

De närmsta dagarna kommer jag att arbeta vidare med den hemuppgift som Kyrkorådet givet mig. Jag ska sammanställa mina slutsatser efter första året som Järfälla församling (erfarenheter, lärdomar, problem, brister, utvecklingsbehov och "barnsjukdomar"). Jag ska också sammanställa arbetet med församlingsinstruktionen och de riktlinjer och anvisningar som Kyrkorådet givit för framtiden. Även av detta måste jag dra slutsatser på kort och lång sikt. Förutom slutsatser ska jag presentera mina förslag på omedelbara åtgärder och åtgärder på längre sikt.

Det är som att lösa en matematisk formel där vissa värden är givna. Jag vet hur mycket resurser som finns i form av pengar, personal och lokaler, och jag vet vad slutsumman ska bli i gudstjänster, undervisning, diakoni, mission, verksamhet på minoritetsspråk och begravningsverksamhet. Jag har också fått tydliga anvisningar vad gäller näringsverksamhet, det vill säga verksamhet som bekostas på annat sätt än genom kyrkoavgiften.

De anvisningar som Kyrkorådet givet mig är bland annat följande:
- Gemenskap och fördjupning på "Evangelisk-Luthersk" grund
- En budget i balans
- Ökad service och tillgänglighet för alla församlingsbor
- Bibehållen och fördjupad lokal identitet för varje kyrka
- Alla resurser ska nyttjas optimalt och kostnadseffektivt
- Dop, vigslar och begravningar ska prioriteras
- Diakoni, musik, barn och familjeverksamhet är prioriterade områden
- Vi ska fördjupa och utveckla vår verksamhet som bedrivs på finska, teckenspråk och samiska
- Vi ska finnas till för alla som bor, arbetar och vistas i Järfälla
- Allas lika värde ska genomsyra all vår verksamhet
- Öppenhet och respekt ska prägla våra attityder och vårt beteende
- Ordning och reda ska råda i församlingen

Jag har ett svårt, men spännande och utvecklande, arbete framför mig. I mitten av januari ska jag redovisa resultatet för Personalutskottet. Jag är oerhört glad och stolt över våra förtroendevalda, som är progressiva och framåtblickande. Förutom arbetet ska jag också hinna ta ut ledighet innan den 10 januari. I mitten av veckan ska jag hämta mina stora barn för att tillsammans med hela familjen fira nyår i Malmö.

Detta innebär att jag kommer att skriva sporadiskt här på bloggen fram till den 10 januari.

Jag önskar alla läsare en god fortsättning på julhelgen.

2 kommentarer:

 1. Glad fortsättning!Lycka till med din uppgift och njut av familj och ledighet!

  SvaraRadera
 2. Hej Mia och tack för din kommentar.

  Jag önskar dig och din familj det samma.

  Mvh

  Krister

  SvaraRadera