måndag 8 april 2013

Med JKR på Bjärka-Säby

Nu gör jag ett par dagars uppehåll i mitt bloggskrivande. Församlingsledare och utvalda nyckelpersoner ur församlingarna som ingår i Järfälla Kristna Råd ska åka till Bjärka-Säby. Tillsammans ska vi i "klostermiljö" fördjupa de samtal vi påbörjade för några år sedan, på klostret Bose i norra Italien.

Förra retreaten talade vi om dopet, nattvarden, ämbetet och liturgin. Denna gång ska vi samtala om synd, skuld, skam, nåd och förlåtelse. Självklart kommer vi även att fira gudstjänster och andakter tillsammans, bland annat genom att följa gudstjänstlivet på Bjärka-Säby.

Jag hoppas att vi under vistelsen, genom öppna, ärliga och djupa samtal, ska bygga på fina relationer. Att vi ska lära känna varandras traditioner i ett vidare perspektiv och att vi ska fördjupa kunskapen och insikten om våra egna traditioner.

Kanske kan vi likt Petrus bli tydligare vittnen om påsken, genom insikt om vår egen synd, skuld och skam och tacksamhet över den nåd och förlåtelse som vi själv erfarit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar