måndag 16 november 2009

Första hjälpen

De flesta av oss har lärt sig hur man ska agera vid en olycka. I nästan alla lokaler finns det en skylt där det står:
Rädda - Larma - Släck.

Många kan också ge första hjälpen enligt olika minnesramsor. Förr lärde vi oss ramsan: ABC (andning, blödning, chock). I dag lär man sig en längre ramsa: LABCDE (livsfarligt läge, airways, breathing, cirkulation, disability, expose).

Men hur många har lärt sig första hjälpen vid en psykisk chock?

Den är precis lika enkel och lika nyttig att kunna, när man möter människor som drabbas av en händelse då livets mönster plötsligt gått i sönder.

Minnesramsan för första hjälpen vid psykisk chock, kallas fyra h:n.

Håll tyst.
Håll om.
Häll upp.
Håll ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar