torsdag 12 november 2009

Vad gör vi där?

I går utsattes den svenska styrkan i Afghanistan för en ny attack. Gruppens inhemska tolk avled och fem svenskar är skadade. Hur allvarligt har inte riktigt framgått, men de ska evakueras till Sverige, i eftermiddag.

Direkt börjar det ifrågasättas vad vi gör där. Vad har vi i Afghanistan att göra?

I somras skrev jag ett blogginlägg om Afghanistan, där jag förutspådde att säkerhetssituationen skulle förvärras. Om det varit ofarligt att hjälpa Afghanistan i deras uppbyggnad då hade vi inte behövt skicka vältränade soldater med splitterskyddade fordon, vapen och skyddsvästar.

Att avbryta den svenska insatsen nu, skulle innebära att alla de svenskar som redan tjänstgjort i Afghanistan, gjort det förgäves och i onödan.

Självklart måste man hela tiden väga risker i förhållande till vinster. Lika självklart är det, att människoliv och livslånga funktionsnedsättningar inte går att mäta på något sätt. Men, de svenskar som valt att tjänstgöra i Afghanistan, är väl medvetna om de risker de utsätter sig för.

Jag utbildar alla officerare som ska tjänstgöra i Afghanistan och vid varje tillfälle pratar vi om och diskuterar de risker som uppdraget medför. Jag uppmanar alla att skriva testamente och vita arkiv för att de ska förstå allvaret.

Just nu behöver ingen ett ifrågasättande om varför Sverige är i Afghanistan.

- De skadade behöver den bästa sjukvård som vi överhuvudtaget har tillgång till.
- De anhöriga behöver allt praktiskt, emotionellt och socialt stöd som Försvarsmakten och samhället kan uppbringa.
- Den afghanska tolkens familj behöver också allt stöd som tänkas kan, inte minst ekonomiskt och säkerhetsmässigt.

Alla behöver dina och mina positiva tankar, stöd, uppmuntran, omsorg och inte minst våra förböner.

3 kommentarer:

 1. Det är ett väldigt konstigt resonemang du för. När, om inte när människor massakreras och dör, ska man ifrågasätta militära insatser.

  Och var tog kärleksbudskapet vägen. Vad ger dig rätt att som välnärd präst skicka svenska pojkar och flickor att döda afghaner - som kämpar för att driva ut de utländska trupperna ur sitt land?

  Stefan Lindgren, författare

  SvaraRadera
 2. Hej Stefan Lindgren, författare.

  Tack för din kommentar.

  Nu blandar du friskt mellan äpplen och päron. Som författare borde du kunna uttrycka dig på ett bättre sätt.

  För det första, så är det inte jag som "skickar" ut svenska pojkar och flickor. De är där med ett FN-mandat i ryggen och på den svenska regeringens uppdrag. Dessutom är de där frivilligt.

  För det andra, så är de inte där för att döda afghaner, utan de är där för att hjälpa den afghanska regeringen med säkerhet och för att bistå i återuppbyggnaden av det afghanska samhället och den afghanska demokratin. De är där med den afghanska regeringens samtycke och på deras uttryckliga begäran.

  För det tredje, så är det en liten grupp, av framför allt talibaner och kriminella som försöker driva ut ISAF styrkan.

  För det fjärde, så har jag själv tjänstgjort i Afganinstan, som CIMIC-officer och jag vet vad det innebär att tjänstgöra där.

  För det femte, så har inte min eventuella välnäring något som helst med saken att göra.

  För det sjätte, så har de svenska soldaternas insats, i högsta grad med kärleksbudet (inte kärleksbudskapet) att göra. "Du ska älska din nästa så som dig själv", är vad de svenska soldaterna praktiserar varje dag med sitt eget liv som insats.

  För det sjunde, så är det inte, enligt mig, rätt att ifrågasätta den svenska styrkans närvaro just nu. Det är som skälla ut den som skadat sig under skidåkning och ifrågasätta hur de kunde vara så dumma att de åkte skidor. Borde man inte fört den diskussionen innan?

  Den svenska styrkan behöver ditt och mitt stöd nu, mer än någonsin.

  Om du verkligen bryr dig om de svenska pojkarna och flickorna, som tjänstgör i Afghanistan. då borde du visa det på ett annat sätt än att skriva insinuanta kommentarer.

  Och om du bryr dig om det afghanska folket, då borde du göra något konkret, så som de svenska soldaterna gör.

  Med vänliga hälsningar

  Krister

  SvaraRadera
 3. Jag vill också tillägga att jag är ordförande för Soldathemmet vid Livgardet och styrelseledamot i Soldathemsförbundet.

  Just nu är det vi som på Försvarsmaktens uppdrag ansvarar för anhörigstödet till utlandsstyrkans personal.

  Vi erbjuder bland annat samtalsstöd, familjesamtal, PREP kurser och anhörigträffar.

  Den som vill fördjupa sig i vårt familjeprogram kan titta på Soldathemsförbundets hemsida: www.soldathem.org/

  Krister

  SvaraRadera