onsdag 25 november 2009

Från nu och framåt

I dag har det varit val till domkapitlet. Alla präster och diakoner i Stockholms stift har fått rösta på en ordinarie ledamot, en ersättare och en ersättare för biskop/domprost.

Dagens stora behållning var biskopens första tal till stiftets samlade präster och diakoner. Kanske är det lätt att tycka att något är bra, när man håller med till 100 % och när man helt delar de teologiska tankarna.

Jag kan inte göra biskopens tal rättvisa i ett kort blogginlägg, men jag vill lyfta upp det som gjorde starkast intryck på och avtryck i mig.

Biskopen frambar ett varmt och innerligt tack för förtroende hon fått i sitt uppdrag. Det vittnar om ödmjukhet och självdistans. Hon lovade att göra sitt bästa men sa också att hon inte var färdig bara för att hon nu är vigd till biskop. Det låter hoppfullt för oss alla.

Biskopen sa att hon är glad och stolt över Svenska kyrkan och Stockholms stift - det är jag med. Hon är stolt över att tillhöra en nyfiken och orädd kyrka, som med Jesus i centrum vågar att verka i sin samtid och i världen utanför kyrkan.

Biskopen sa att hon är glad och stolt över att få tillhöra en demokratisk folkkyrka där dopet är grunden. Hon tryckte på att alla döpta är valbara i kyrkans olika styrelser och att vi inte är en kyrka som kan eller försöker mäta tro. Alla får vara med och ingen är för mer och ingen är för mindre. Hon refererade till Paulus ord i Galaterbrevet:

"Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus".

Biskopen lyfte också upp frågeställningar som vi måste börja med nu och inte skjuta på framtiden. Ett vänstift på södra halvklotet, fortbildning i teologi och sociologi, centrum - periferi, församlingsbegreppet, samverkan med andra religioner, med mera, med mera.

Biskopen sa att hon önskade att vi alla och tillsammans ska göra Jesus känd och vara i människors tjänst i en "relevant, Luthersk folkkyrka".

Avslutningsvis uppmanade biskopen oss alla:
"Gör ingen skillnad på människor".

Jag är glad och stolt över vår biskop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar