torsdag 21 oktober 2010

10-års jubileum för nätverk

För 10 år sedan var vi nio kyrkoherdar som gick Stockholms stifts utbildning för nya kyrkoherdar. I dag har vi haft ett av våra regelbundna möten. Vi träffas numera två gånger om året för att prata om glädjeämnen och svårigheter i uppdraget att vara kyrkoherde. Under åren har gruppen betytt mycket för oss och varit avgörande för att orka med det ibland tuffa och utsatta jobbet att vara ansvarig för en församling.

Av de nio kyrkoherdarna är vi i dag fyra som fortfarande är verksamma i uppdraget. En har slutat och arbetar numera med andra saker, fem har blivit pensionärer. Den som är duktig i huvudräkning märker att det är något i matematiken som inte stämmer. Nio har blivit till tio, eller? Jo vi var nio som blev åtta och sedan blev nio igen. En av våra lärare på kursen frågade efter något år om han fick vara med i gruppen, och det fick han eftersom en hoppat av.

Förr om åren träffades vi fyra gånger om året och ordnade egen utbildning. Vi turades om att bjuda in föreläsare som berättade om sitt ledarskap. Efter det samtalade vi om vårt ledarskap innan vi gick in på att prata om våra problem och svårigheter. Eftersom många har gått i pension så nöjer vi oss nu med att träffas två gånger om året och vi har också bestämt oss för att fokusera på att stödja, uppmuntra och hjälpa varandra.

För mig har denna grupp varit ett av de viktigaste sammanhangen för att klara av mitt jobb. Jag tackar alla i; "De nio herdarna", för de första 10 åren och ser fram emot de kommande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar