måndag 18 oktober 2010

Bön

Gud, tag emot Kenneth Wallin i Din kärlek. Ge honom Din frid och låt Ditt eviga ljus lysa för honom.

Skänk tröst åt dem som sörjer. Ge dem styrka i Dig och varandra. Bevara dem alla i Din kärlek.

Jag ber för dem som tjänstgör i FS 19. Ge dem kraft och mod att fullföra sitt uppdrag och utföra sina uppgifter.

Jag ber för de soldater som i dag allvarligt skadats. Var med dem, deras anhöriga och den sjukvårdspersonal, som har till uppgift att hjälpa dem.

I Jesu namn. Amen.

2 kommentarer: