onsdag 6 oktober 2010

Arbetsrelaterade konflikter

Alla anställda i Järfälla församling har en arbetsinstruktion och i den står det att man ska medverka till att hantera arbetsrelaterade konflikter. Innebär det att vi i Svenska kyrkan har mer konflikter än på andra arbetsplatser? Nej, jag tror faktiskt inte att vi har fler konflikter än man har på andra arbetsplatser. Men risken finns att vi som kyrka försöker undvika konflikter för att vi ställer andra och högre krav på oss själva. Vi vill vara snälla och därför försöker vi ibland att undvika konflikter.

Jag är övertygad om att den som är rädd för, och försöker undvika konflikter, oftare hamnar i dem, än den som ser konflikter som en möjlighet till utveckling. Vi ska inte söka eller skapa konflikter, men vi ska inte undvika eller vara oroliga för dem. Om vi försöker sopa dem under mattan, blir de ätter värre och leder till situationer där det bara finns förlorare.

Anledningen till att jag ställt som krav att det ska stå i allas arbetsinstruktion, att bidra till att hantera arbetsrelaterade konflikter, är för att jag vill normalisera konflikter och undvika att snällhet och rädsla gör dem värre än de behöver vara. Att ha konflikter på sin arbetsplats är lika naturligt som att ha det i familjen.

När människor arbetar tillsammans, när de umgås och gör saker där de lägger ner hela sin själ, då uppstår konflikter. Det är naturligt. Att inte ha konflikter är onaturligt. En konflikt är inte farlig så länge man vågar sätta ord på den och prata om den. Visserligen finns det konflikter som inte går att lösa - särskilt inte om de fått pågå länge - men jag är fullt övertygad om att alla konflikter kan hanteras på ett vuxet sätt. Det går att hitta förhållningssätt och överenskommelser som gör att ingen blir förlorare.

I alla processer som inbegriper människor så uppstår konflikter förr eller senare. Det kan vara konflikter som är relaterade till roller, åsikter, drivkrafter, förväntningar eller värderingar. Jag tycker att det är en självklarhet att det är allas ansvar att bidra till att reda ut och hantera dem. I konflikter lär vi oss något om oss själva, varandra och uppgiften. Konflikter är utvecklande, och kan användas och vändas till något positivt, för alla inblandade och för arbetsplatsen, under förutsättning att man vågar ta tag i dem.

Det som behövs är en god vilja och mod. Återigen understryker jag att mod inte är det samma som avsaknad av rädsla. Mod är att våga trots att jag är rädd och osäker. Det farliga och skrämmande är inte ha konflikter, utan det är att försöka undvika dem till varje pris.

2 kommentarer:

 1. Mycket intresanta tankar, tack!

  SvaraRadera
 2. Hej Anonym och tack för din kommentar.

  Det finns så mycket mer att säga och skriva om arbetsrelaterade konflikter, men detta är mina grundtankar.

  Jag tror att det är två grundinställningar som är väsentliga.
  1. Konflikter är inte farliga
  2. Alla konflikter går inte att lösa, men alla går att hantera på ett vuxet sätt, så att ingen upplever sig som förlorare.

  Med vänliga hälsningar

  Krister

  SvaraRadera