fredag 14 januari 2011

Redovisning av hemuppgiften

I dag ska jag redovisa resultatet av min hemuppgift för Personalutskottet. Efter flera veckors arbete har jag kommit fram till hur jag ska få ekvationen att bli till det resultat, som Kyrkorådet önskar. Jag har hittat de variabler som tillsammans med konstanterna, bildar den verksamhet som Kyrkorådet givit anvisningar om, och riktlinjer för.

Det kommer att börja med en inledning, följt av problemformulering, behovsanalys och förslag på omedelbara åtgärder, för att avslutas med en tidsplan. I tisdags provade jag redovisning på ledningsgruppen, för att lyssna in deras reaktioner och synpunkter. De har varit med under hela resan, genom att formulera problem och behov samt föreslå åtgärder. Under arbetet har jag kontinuerligt haft dialog med arbetsledarna för att stämma av resultatet. Genrepet resulterade i ytterligare några kvällars arbete, som jag avslutade sent i går kväll.

Om Personalutskottet godkänner resultatet av hemuppgiften, kommer jag på måndag att informera fackföreningarna. På tisdag ska jag gå igenom samma sak, för alla medarbetare. Skulle Personalutskottet vilja att något ska förändras i ekvationen, då har jag helgen på mig att justera uträkningen.

4 kommentarer:

 1. Hej Mia och tack för din lyckönskning.

  Det gick alldeles utmärkt, så processen går vidare. På måndag blir det samma information till fackföreningarna och på tisdag till medarbetarna.

  Trevlig helg.

  Krister

  SvaraRadera
 2. Thorsten Schütte15 januari 2011 15:59

  Jag har suttit på båda sidor, som facklig förtroendeman förhandlat för "mina" medlemmars löner mm, och som ledamot in en församlingsstyrelse som arbetsgivare, vilket ger mig en förståelse för båda sidorna.
  När det skär ihop sig med en anställd är det ytters sällen dess fel eller huvudsakligen dess fel utan arbetsgivaren har försummat att kontinuerligt följa utvecklingen på en arbetsplats. Det gäller att upptäcka i tid att någonting håller på att gå fel, då kan man stämma i bäckarna!

  SvaraRadera
 3. Hej Thorsten och tack för din kommentar.

  Jag delar helt din uppfattning.

  Dess bättre beror inte min hemuppgift på att det skurit sig med någon anställd eller på grund av några medarbetare. Det är inte heller i syfte att stämma i bäckarna.

  Jag har under året lyssnat in det som mina medarbetare upplever som problem och svårigheter och samtidigt lyssnat in de anvisningar och riktlinjer som Kyrkorådet givet för verksamheten. Jag har konstaterat att denna ekvation inte riktigt går ihop.

  Min förhoppning är att majoriteten ska bli nöjd med att jag lyssnat på deras problembeskrivningar och att jag försöker göra något åt det. Det är också min förhoppning att Kyrkorådet blir nöjda med att vi skapar de bästa förutsättningarna för att lösa vår uppgift att betjäna våra medlemmar med bra och meningsfull verksamhet.

  Även om det inte finns någon större dramatik i min hemuppgift, så vill jag göra den så grannlaga som jag överhuvudtaget kan, då jag vet att den kommer att påverka mina medarbetare. Jag vill alltid hitta lösningar som kommer alla tillgodo, men som du säkert vet så är det ofta omöjligt. Dock vill jag inte ge mig förrän jag provat alla pusselbitar flera gånger.

  Trevlig helg.

  Krister

  SvaraRadera