torsdag 13 januari 2011

Studieresa - Näringsverksamhet

I dag, på "tjogondedagknut", åker jag och förvaltningschefen på en kort studieresa till Fagersta, för att samtala med kyrkoherde Henrik. Syftet är att få inspiration och uppslag till församlingens näringsverksamhet. Svenska kyrkan i Fagersta är de som kommit längst i Sverige vad gäller att bedriva verksamhet med intäkter utöver kyrkoavgiften. Jag hoppas att vi ska få nya idéer som kan utveckla verksamheten i Järfälla församling.

Att bedriva verksamheter som bekostas på annat sätt än genom kyrkoavgiften är inte helt okontroversiellt. Det har varit många, långa och uppslitande diskussioner inom kyrkan i denna fråga. Kyrkomötet fattade i höstas beslut om att en församling får bedriva näringsverksamhet, som har när koppling till församlingens övriga verksamhet. Jag skrev ett inlägg, om det beslutet 2010-10-28.

Jag tror och hoppas att vi ska komma på någon viktig och bra verksamhet som följer Kyrkomötets beslut och Kyrkorådets anvisningar och riktlinjer. Allt för att göra det bättre för församlingsborna. Jag hoppas att kunna återkomma under våren med ett inlägg som beskriver en konkret verksamhet utöver den arbetslivs- och cateringverksamhet som vi bedriver i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar