måndag 18 april 2011

Stilla veckan

I går inleddes "Stilla veckan" med Palmsöndagen.

Under veckan får vi följa Jesus sista dagar. De börjar med att han rider in i Jerusalem på en åsna. Under veckan instiftar han nattvarden, våndas och har ångest i Getsemane, grips och döms till att dö på ett kors tillsammans med två rövare. Han dör, men på tredje dagen uppstår han ifrån de döda.

För mig betyder "Stilla veckan" att ta det lugnt och begrunda såväl livet som döden. I kyrkan brukar vi inte ha så mycket verksamhet denna vecka, just för att den ska kunna användas till eftertanke och meditation över passionshistorien.

Psalm 46; vers 2 och 3, sammanfattar vad det är jag ska begrunda och fundera över, denna vecka:

2.
Säg mig det åter och åter/hur på vår jord han gick kring,
frestad, föraktad och ringa,/ägande själv ingenting.
Synderna mina dem bar han,/smärtorna tog han på sig,
redo att hela och hjälpa,/redo att uppoffra sig.
Låt mig få höra om Jesus,/skriv i mitt hjärta vart ord,
sjung för mig sången så dyrbar,/skönaste sång på vår jord.

3.
Låt mig få höra om korset,/kvalen och smärtan han led.
Visa mig graven i berget/där man hans kropp lade ned.
O, vilket under av kärlek:/Det var för mig som han dog,
det var för mig som han uppstod./Herre, min Gud, det är nog.
Låt mig få höra om Jesus,/skriv i mitt hjärta vart ord,
sjung för mig sången så dyrbar,/skönaste sång på vår jord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar