måndag 7 december 2009

Bereden väg för Herran...

I vår vanligaste och mest omtyckta psalm för adventstiden, psalm 103, sjunger vi; "Bereden väg för Herran..."

Det hänger ihop med att Guds rike är nära. För att göra plats så att Guds ljus kan nå in i våra hjärtan, då behöver vi ha plats för det. Det räcker inte med att öppna dörren om våra hjärtan redan är fulla med annat, eller om vårt hjärta är omgivet av murar och vallgravar.

Vi behöver lägga ifrån oss allt det som hindrar Guds rike att ta sin boning i oss och ge oss kraft att sprida Guds ljus och kärlek till människorna runt omkring oss. Vad är ditt hjärta fyllt av?

"... berg sjunken, djup stån opp".

De berg som behöver sjunka är självgodhet, självömkan och en uppblåst självbild.

De djup som behöver stå opp är skuld och skamkänslor, en låg självkänsla och självförebråelser.

Adventstiden ger oss möjlighet att stanna upp och fundera över vilka berg vi bär på, som behöver vika undan och vilka djup vi har som behöver stå upp, för att vi ska kunna ta emot Gud i våra hjärtan.

"Gud, ge mig insikt om vilka berg och djup som hindrar Dig från att nå fram till mig.
Ge mig kraft att få bergen att sjunka och djupen att stå upp.
Ge mig mod att acceptera de berg och djup som jag inte kan förändra.
Ge mig förstånd att inse skillnaden
".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar