måndag 14 december 2009

Slutet börjar närma sig

Efter nästan 10 år som kyrkoherde i Jakobsbergs församling, så börjar slutet närma sig.

Jakobsbergs församling har existerat som ett enförsamlingspastorat i 18 år, men om drygt två veckor läggs vi samman till Järfälla församling. Samtidigt upplöses Järfälla kyrkliga samfällighet

I dag har vi haft avslutning för arbetslaget i Jakobsberg, genom att äta julbord på Lasse-Majas. Även om alla kommer fortsätta att jobba i den nya församlingen, så blir det under lite andra förutsättningar.

Så gott som alla kommer att jobba med samma saker som tidigare och i Maria kyrka, men huvuddelen kommer att få en ny chef och ett nytt kontor.

Jag känner en mycket stor tacksamhet för de år jag fått leda arbetslaget i Jakobsbergs församling. Jag är glad och stolt över det arbete som vi, tillsammans med förtroendevalda och frivilliga, uträttat för alla de som bor och vistas i Jakobsberg.

Ett stort tack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar