torsdag 3 december 2009

Våra uppdragsgivare

Ibland, möter jag anställda som säger att de jobbar i kyrkan på Guds uppdrag. Kan det vara sant?

Ja, det är sant.

Jag är helt övertygad om, att alla som jobbar i kyrkan, gör det på Guds uppdrag. Men vi får inte glömma bort, att Gud i anställningsförhållanden, verkar genom Kyrkoråd och kyrkoherde. Det är Kyrkorådet som ger styrning och det är kyrkoherden som leder verksamheten i församlingen.

Som anställd måste jag tänka på, och besinna, att det är församlingsborna som betalar min lön. Det är Kyrkorådet, som talar om varför en viss verksamhet ska finnas. Det är kyrkoherden som talar om, vad som ska göras, och det är den enskilda anställda, som med sin särskilda kompetens, bestämmer hur sakerna ska utföras.

Jag ber för och önskar att, alla anställda i Svenska kyrkan, inser att vi är anställda av våra församlingbor, att vi arbetar på deras uppdrag och att det är deras kyrkliga behov, som vi ska tillfredsställa.

Varenda krona, som vi disponerar till löner, fastigheter, verksamheter och allt annat, kommer från våra församlingbor. Vi har ett oerhört stort ansvar, att förvalta vår ekonomi och vårt uppdrag, på bästa sätt och efter bästa förmåga.

Jag är övertygad om, att bästa sättet att förvalta det viktiga uppdraget, och vara lojal mot Gud, är att följa den ordning som Svenska kyrkan bestämt, och att följa alla de regler och avtal som vi är skyldiga att följa.

Allt vi gör, måste vara transparent och tåla både insyn, översyn och tillsyn.

2 kommentarer: