söndag 6 december 2009

Guds rike är nära

I dag firar vi andra advent, under temat; "Guds rike är nära".

Jag kommer att tänka på en lek, vi lekte när jag var liten, "gömma nyckeln". Jag har försökt lära mina barn leken, men de tycker inte att den är så rolig.

Leken går till så att alla utom en lämnar rummet. Den som är kvar gömmer en nyckel och ropar in de andra. De som ska leta efter nyckeln får fråga i vilken höjd nyckeln är gömd. Det gör de genom att fråga; "fågel, fisk eller mittemellan".

När man går runt i rummet och letar efter nyckeln, får man fråga om; "det bränns", det vill säga om man är nära nyckeln.

Alla vi som söker Guds rike önskar att man kunde ställa samma frågor. Är Guds rike, fågel, fisk eller mittemellan? När bränns det?

Jag är övertygad om att Guds rike inte står att finna på en karta, eller på en GPS. Det innebär att Guds rike varken är fågel, fisk eller mittemellan.

Lika övertygad är jag om att Guds rike alltid "bränns". Guds rike är ständigt nära oss. Det finns både inom oss och mellan oss människor. Men det är inte komplett förrän alla människor har tillåtit Guds rike att ta boning inom dem.

Guds rike börjar i varje hjärta armt och blitt, som låter Guds ljus lysa in. För att släppa in Guds livgivande och milda ljus behöver vi öppna vårt hjärtas dörr. På hjärtats dörr finns bara ett handtag och det sitter på insidan. Den enda som kan öppna mitt hjärtas dörr, det är jag själv.

Låt oss i dag våga öppna våra hjärtans dörrar och släppa in Guds ljus. Låt oss hjälpas åt att sprida det ljuset mellan oss.

"Gud hjälp mig att öppna mitt hjärta så att jag kan ta emot ditt ljus. Hjälp mig att ge din kärlek vidare till dem som jag har fått ansvar för. Gud, hjälp mig att inte stå i vägen för Dig eller någon människa som vill ta emot Ditt ljus. Amen".

2 kommentarer: