torsdag 22 april 2010

Diakoni

I eftermiddag har jag varit på ett spännande seminarium om kyrkans diakoni. Vi fick lyssna till olika föreläsare som berättade om hur de utövar diakoni i sina församlingarna. Jonas Bromander från kyrkokansliet berättade om olika statistiska uppgifter kring diakonin och en inspirerande journalist talade kring diakonin i massmedia.

Jag blev ännu mer övertygad om att internationell och lokal diakoni är vår viktigaste plattform för medlemskommunikation. Svenska kyrkans medlemmar anser att diakonin är vår viktigaste uppgift. Huvuddelen av våra tillhöriga betalar gärna sin kyrkoavgift om pengarna går till att ta hand om äldre, socialt utsatta, missbrukare, internationellt bistånd och hjälp till flyktingar.

Vad är då diakoni? En del säger att diakoni är kyrkans sociala arbete. Själv skulle jag säga att diakoni är; "När kyrkan utför Jesus bud i praktiken".

Jag är också säker på att vi satsat rätt när vi prioriterat kyrkliga handlingar, eftersom det är genom dem som 70 % av våra medlemmar har kontakt med kyrkan. Även musiken är oerhört viktig i vår medlemskommunikation, den låg högt både vad gäller människors kontakt med kyrkan och i undersökningen om vad våra medlemmar ansåg vara viktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar