måndag 19 april 2010

Vem är församlingen?

Jag har i dag varit på ett oerhört inspirerande möte som Verbum ordnat. Vi var 12 kyrkoherdar som var särskilt inbjudna för att prata med delar av Verbums personal kring vad vi i församlingarna arbetar med och vilka frågor vi såg som väsentliga i framtiden.

Självklart så blir det inte en enad och glasklar bild eftersom varje församling är unik. Vi har alla olika förutsättningar. Geografin skiljer sig åt, demografin ser helt olika ut och församlingarnas inriktningar är inte de samma. Ändå är vi alla en del av Svenska kyrkan.

Jag blir mer och mer övertygad om att det är Kyrkoordningens församlingssyn som vi ska kommunicera. Vi är en öppen, demokratisk och rikstäckande folkkyrka, där dopet är medlemsgrundande. Alla kyrkotillhöriga i församlingen skall behandlas på samma sätt. Vår Biskop, Eva Brunne, uttrycker det i sitt valspråk; "Gör ingen skillnad på människor".

Det innebär att församlingen är alla vi som tillhör Svenska kyrkan och att vi alla, är lika viktiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar