fredag 9 april 2010

Löneöversynsförhandlingar

I dag inleds äntligen årets löneöversynsförhandlingar. Nytt för i år är att jag och förvaltningschefen representerar arbetsgivaren. Tidigare har Kyrkonämndens ordförande lett förhandlingarna och vi har varit bisittare. Även i år så kommer arbetsledarna att vara med eftersom de har den bästa kunskapen om medarbetarna.

Det har varit en lång resa fram till löneöversynsförhandlingarna. Jag och förvaltningschefen började redan i höstas med att göra en lönekartläggning. I den kartläggningen har vi bedömt varje tjänst utifrån dess befattningsbeskrivning. Bedömningen utmynnar i att alla tjänster får en poängsumma och sätts in i grupper med anledning av bl a utbildningsnivå, svårighetsgrad, krav, ansvar och påfrestningar. Det arbetet resulterade i att några medarbetare fick nya löner på grund av att de fått ny tjänst och/eller en ny befattningsbeskrivning som gav högre poäng.

I vår har vi gjort en lönejämförelse, där vi jämfört löner inom varje grupp och kontrollerat om någon hade ojämlik lön på grund av osakliga förhållande. Det var första gången som vi kunde jämföra lönerna på alla anställda på detta sätt. Även detta arbete gav resultatet att några medarbetare fick högre lön.

Under hela tiden har vi regelbundet träffat Personalutskottet och presenterat vårt arbete och inhämtat synpunkter och vederbörliga beslut. I PU har vi också reviderat församlingens lönepolicy som MBL-förhandlades samtidigt som vi kom överens med de fackliga företrädarna om vilken modell som skulle användas i årets löneöversynsförhandling.

För en dryg månad sedan började arbetsledarna med att ha lönesamtal med sina medarbetare utifrån lönepolicyn. När dessa var klara samlades arbetsledarna och gick igenom resultatet av samtalen. Efter det så har jag och förvaltningschefen lagt ett löneförslag för varje medarbetare, som vi dubbelkollade med arbetsledarna innan vi presenterade dem för Personalutskottet och begärde ekonomiska ramar för de stundande löneöversynsförhandlingarna. Detta arbete avslutades med att vi skickade våra förslag till de fackliga företrädarna för en dryg vecka sedan.

Så nu är vi äntligen framme. I dag börjar löneöversynsförhandlingarna med 1 av de 7 fackförbunden som vi har kollektivavtal med. De övriga 6 fackförbunden kommer vi att förhandla med under de närmsta två veckorna. 1 fackförbund och de oorganiserade förhandlar vi med Personalutskottet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar