måndag 11 juni 2012

Ännu ett kort uppehåll

Jag gör ännu ett kort uppehåll i mitt bloggskrivande, på grund av att jag i dag åker till ett konfirmationsläger på Gotland. Jag kommer i några dagar att ha konfirmationsutbildning, delta i andakter, umgås med konfirmander, ledare och anställda.

I går var jag på präst- och diakon-vigningsmässa i Storkyrkan. En av Järfälla församlings kyrkvärdar vigdes till diakon och församlingens nya pastorsadjunkt vigdes till präst. Efter mässan, var jag på mottagning i Maria kyrka, för vår nya pastorsadjunkt.

Som vanligt hade domprosten, och blivande biskopen i Skara, Åke Bonnier, ett lysande beredelseord. Enkelt, tydligt, vardagligt och träffande. Jag är övertygad om att Åke kommer att bli en utmärkt biskop i Skara stift.

Även Stockholms biskop, Eva Brunne, hade som vanligt, ett bra vigningstal. Även det var träffande, berörande, tydligt och något som jag tror alla kunde relatera till.

Jag återkommer senare i veckan.

2 kommentarer: