fredag 7 augusti 2009

Värdegrund del 3

Eftersom ingen av oss har exakt samma personlighet och ingen av oss har samma erfarenheter, skiljer sig våra värderingar åt. Det som varit rätt för en människa i sin ursprungliga sociala miljö, behöver således inte vara rätt för en annan. De kan också vara så att de värderingar som jag i grunden bär med inte är funktionella i alla sammanhang.

Vi har växt upp i och tillhör olika sociala och kulturella kontexter. Det som är önskvärt i en miljö är inte eftersträvansvärt i en annan miljö. Med våra olika upplevelser och erfarenheter upplever vi värderingar olika och har olika erfarenhet vad de i praktiken har för nytta.

Därför är det viktigt för alla grupper och organisationer att ha en väl genomarbetad värdegrund. Några tror att det räcker med att vi i kyrkan säger att vi har en kristen värdegrund, men det gör det inte. En kristen värdegrund är ett antal värderingar som har sin utgångspunkt i bibeln och Jesus förkunnelse och exempel. Men som vi alla vet så tolkas både bibeln och Jesus liv på olika sätt i olika traditioner.

Någon kan på goda bibliska grunder och med en saklig och logisk förklaring komma fram till att det är fel med homosexualitet, medan jag på lika goda grunder och med lika saklig och logisk argumentering kan komma fram till att homosexualitet är helt likvärdigt med heterosexualitet. Det handlar om i vilka berättelser och bibelord vi tar vår utgångspunkt och vad vi själva tycker är viktigt.

Vilka kristna värderingar tycker du är viktiga?

2 kommentarer:

 1. Jag vill kunna lämna rummet utan att någon talar illa om mig i min frånvaro.
  Jag vill också försöka det omvända; att inte tala illa om någon annan.
  Jag respekterar dig och du respekterar mig. Vi har likheter och olikheter. Vilken tur!
  Gyllene regeln är en god kristen (men också allmänmänsklig) värdering. Tycker jag.
  Allt gott
  från en medarbetare

  SvaraRadera
 2. Hej Anonym. Vad roligt att du vill och vågar lämna dina synpunkter.

  Jag tycker att det är en utomordentligt bra grund för alla mellanmänskliga relationer. Den gyllene regeln är grunden för hela den kristna värdegrunden, tycker åtminstone jag. Den är också grunden för att leva i mitt dop.

  På en arbetsplats anser jag att alla ska känna sig trygga i att ingen talar om mig, utan att alla talar med mig.

  För att en arbetsplats ska vara bra, krävs att vi har utrymme och tolerans för varandras olikheter. Grunden för att det ska vara så är att det är en trygg arbetsplats där vi har en rak och ärlig kommunikation.

  Det ska bli roligt att jobba vidare med den värdegrund som vi ska ha i Järfälla församling.

  Krister

  SvaraRadera