söndag 9 augusti 2009

Värdegrund del 4

En del människor jag möter när jag är ute och föreläser om etik och moral tycker att det är jobbigt. De sitter med armarna i kors som för att skydda sig mot anklagelser, som en tyst och stillsam protest, eller som om de vill signalera att "de här berör inte mig". När vi pratar om etik och moral så hamnar vi väldigt lätt i försvarsställning.

Det handlar förmodligen också om att de känner det som om jag eller deras arbetsgivare vill tvinga dem att tycka vissa saker, eller ha bestämda värderingar. Det kan också beror på att vi ofta väntar med att prata om etik och moral, tills det uppstått en förekommande anledning.

Självklart är inte min avsikt att tvinga på människor mina åsikter eller mina värderingar. Jag vill försöka skapa förståelse för kraften i värderingar, hur värderingar påverka dem själva och deras omgivning och hur vi kan använda värderingar på ett positivt sätt på en arbetsplats. Jag tror att vi alla mår bra om det finns en värdegrund på vår arbetsplats, i vår förening och i de grupper där vi ingår. Jag är övertygad om att det finns det, men den är inte alltid öppen, kommunicerad och förankrad. Det finns bara där som något outtalat, som vi förväntas att känna till.

Måste då alla på en arbetsplats tycka och tänka lika?

Absolut inte. Värdegrunden är den teoretiska överbyggnaden, som utifrån etiska perspektiv, vill förklara för en organisation och dess medlemmar, vilken moral som är önskvärd. Det viktiga är inte vilka värderingar som är namngivna i värdegrunden, utan hur de definieras och förklaras samt hur man anser att de ska ge sig uttryck i beteende och attityder.

Värdegrundens syfte är att hjälpa den enskilda att lägga energi på rätt saker, känna sig trygg och kunna ta egna initiativ. Syftet är också att vi ska få hjälp av värdegrunden då vi inte har något annat att luta oss mot då vi ska fatta ett beslut.

Det viktiga för varje enskild individ är att pröva sin egen etik och sin egen moral, mot organisationens värdegrund. Kan jag och vill jag, följa de attityder och det beteende som är önskvärt i den här organisationen?

Har du positiva eller negativa erfarenheter av en värdegrund?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar