lördag 10 oktober 2009

Makt i kyrkan

Härom dagen skrev jag om makt och ansvar. I den diskussion som har följt, bland annat i kommentarer på min blogg, har jag pratat om förlänad och förtjänad makt. Förlänad makt är den makt som någon har givits av en behörig instans. I kyrkan är det demokratiskt valda personer som förlänar makt till olika befattningshavare. Förtjänad makt är den makt som andra människor ger till en person, på grund av kunskaper, erfarenheter, kompetens och personlighet.

Förutom förlänad och förtjänad makt, så finns det reell makt och informell makt. Den reella makten är en öppen makt som ständigt står under tillsyn och som kontrolleras av de som förlänat den eller av de som "givit" den.

Som kyrkoherde har jag reell makt. Jag har förlänats den av Kyrkorådet som är valt av församlingsborna. Alla beslut som jag tar står under tillsyn av Kyrkorådet. Vid varje Kyrkoråds möte informerar jag om de beslut jag tagit och Kyrkorådet "anser de anmälda". Den makt som mina medarbetare givit mig på grund av att de anser att jag förtjänat den, står också under tillsyn. Om jag inte är öppen, ärlig och brukar min makt på bästa sätt, så kommer de att ta tillbaka den makt de givit mig.

Den informella makten står inte under tillsyn och kan inte kontrolleras. Det är en mycket obehaglig makt, för med den makten följer inget ansvar. Den som har informell makt har ingen instans till vilken de måste avrapportera. Det innebär att ingen kan ge eller ta tillbaka informell makt.

I kyrkan finns två informella maktstrukturer som jag finner högst märkliga. Det är "informationsmakt" och "relationsmakt".

Informationsmakt innebär att den som sitter inne med särskild eller mycket information, framför allt om andra människor, besitter en makt över andra. Särskilt har de makt över dem som de har information om. I kyrkan som arbetar mycket med olika former av tystnadsplikt är detta en makt vi borde granska och neutralisera

Relationsmakt är den makt som utgår från vilka jag känner och vilka jag har en relation till. Denna makt är också högst tveksam. Plötsligt kan den reella makten förskjutas på grund av att någon känner "rätt" person eller på grund av att de har relationer med särskilda personer. Tydligast märks denna typ av makt i samtal, där någon "name-droppar", det vill säga, att de helt apropå berättar om någon de känner och som har reell makt. Även denna typ av makt borde granskas och neutraliseras

Min fasta övertygelse är att makt endast ska förlänas eller ges till den som vill och kan ta ansvar för den makt som är dem given. Lika övertygad är jag om att all makt ska stå under tillsyn och kontroll.

2 kommentarer:

 1. Instämmer till 100 %! Att granska och neutralisera den informella makten är nödvändigt om man ska kunna hålla arbetsmiljö sund och livskraftig, dvs öppen, kreativ och frimodig.
  GB

  SvaraRadera
 2. Hej GB och tack för din kommentar.

  Informell makt är väldigt obehaglig och svår att se. I morgon kommer jag att fördjupa mina tankar om informell makt.

  Krister

  SvaraRadera