onsdag 28 oktober 2009

Svenska kyrkans identitet

Jag hör ofta kolleger och anställda i Svenska kyrkan som framhåller att vi måste hitta vår identitet som kyrka. Ska jag vara helt ärlig så förstår jag inte riktigt vad de menar.

Jag anar, att det i påståendet finns en önskan om att kyrkan mer ska vara en gemenskap för de troende, eller att vi ska tydligare profilera oss som kristna. Behöver vi säga att vi är kristna eller att vi tror på Jesus Kristus? Framgår inte det av att vi är en kyrka? Finns det någon som betvivlar att man i en moské är muslimer och att man i en synagoga är judar?

Svenska kyrkan är och skall vara en öppen, demokratisk och rikstäckande folkkyrka. Det står i Kyrkoordningen. Behövs det en tydligare identitet?

När någon lyfter fram frågeställningen om identitet, blir jag alltid försiktigt och undrande. Vill de att vi ska vara något annat än det vi är? Vill de att vi ska bli en "bekännarkyrka" i stället för en "bekännelsekyrka"? Vill de att vi ska exkludera alla de som definierar sig som något annat än troende? Vill de att vi ska bli en "frikyrka"? Eller vill de att vi ska bli mer karismatiska?

Syftet med att man i Kyrkoordningen definierat Svenska kyrkans identitet, är att man ska känna igen sig oavsett i vilken av Svenska kyrkans kyrkor, man väljer att fira gudstjänst i.

Måste vi då alla vara exakt lika?

Nej, absolut inte. Varje kyrka måste gestalta Svenska kyrkan, utifrån sin tolkning av vad öppen, demokratisk och folkkyrka betyder i sin kontext. Vi har utrymme för olikheter i liturgin och fromheten. Vi har utrymme att vända oss till olika målgrupper, åtminstone i storstaden där kyrkorna ligger tätt.

I Järfälla församling, kallar vi den enskilda kyrkans gestaltning av Svenska kyrkans identitet, för "lokal identitet". Varje kyrka ska utifrån sina förutsättningar och utifrån sin demografi gestalta Svenska kyrkan på den plats där de är satta att verka. Det är ett grannlaga arbete.

Jag ser fram emot en mångfald av liturgi, gudstjänster, fromhetsriktningar och verksamheter i våra fyra kyrkor. Jag ser fram emot att våra fyra kyrkor vill och vågar gestalta Svenska kyrkan utifrån de lokala förutsättningarna

Jag hoppas och tror att vi kan visa varandra så mycket respekt att vi alla tillsammans bildar Svenska kyrkan i Järfälla, en öppen och demokratisk folkkyrka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar