måndag 26 oktober 2009

Respekt och tolerans

Jag läser med bestörtning på Kyrkans tidnings websida, http://www.kyrkanstidning.com/, att de som röstade ja till samkönade vigslar blir trakasserade på sin mail. Via 1000 tals e-postmeddelande beskylls de för att inte vara "riktiga kristna".

Det är hårresande att några kristna har lagt beslag på och hävdar att, de har den enda och sanna synen på, och tolkningen, av bibeln. Ännu mera skrämmande är det, att kristna beter sig illa mot medkristna.

Jag har respekt för andra människors tro. Jag har respekt för andra kristnas syn på bibeln. Jag har respekt för andra kristnas tolkning av bibeln. Jag har respekt för att andra kristna kommer fram till en annan teologisk ståndpunkt än jag gör.

Jag förväntar mig att bemötas med samma respekt för min tro, min syn på och min tolkning av bibeln, samt de teologiska ståndpunkter jag kommit fram till.

Jag samtalar gärna om tro, bibelsyn, bibeltolkning och teologi, men önskar en saklig debatt där man lyssnar på varandra. Jag önskar samtal där man kan framföra intellektuellt redbara argument för sina ståndpunkter.

Att hävda att en annan människa inte är riktigt kristen för att de inte kommit fram till samma teologiska ståndpunkter som jag gjort, är ett ovärdigt sätt att försöka debattera på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar