fredag 8 januari 2010

Bön för Järfälla församling

Gud, vi ber för din församling här i Järfälla.

Vi ber för alla förtroendevalda, anställda och frivilliga. Hjälp oss alla att vara sanna vittnen om din Sons härlighet. Hjälp oss att i ord och handling visa på din nåd, förlåtelse och försonings möjlighet.

Vi ber dig för alla som bor och vistas i Järfälla. Sänd din Ande till dem och ge dem din kraft och kärlek. Visa dem att det finns plats för alla i din kyrka och att alla behövs i ditt rike.

Vi ber för våra systerkyrkor i Järfälla. Gör oss till ett enhetens tecken så att världen kan tro.

Vi ber för vår vänförsamling, Peteeli, välsigna deras arbete bland gatubarn och utsatta människor.

Vi ber dig för Järfälla församlings alla verksamheter och grupper. Låt alla våra mötesplatser bli tillfällen för vänskap och möjligheter för människor att växa.

Gud, gör din församling i Järfälla till en levande och livskraftig församling, där alla människor känner sig välkomna och behövda. Låt alla vi möter känna att vi inte gör skillnad på människor.

I Jesu namn!

Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar