tisdag 19 januari 2010

Lokal identitet

I de riktlinjer jag fått av Kyrkorådet i Järfälla församling framgår att varje kyrka ska bibehålla sin lokala identitet. Jag har sagt och skrivet begreppet lokal identitet vid ett flertal tillfällen. En del personer har frågat mig vad som menas med det. Frågan är i högsta grad berättigad. Ibland säger vi saker som för oss själva är glasklara men för andra är luddiga. Det lämnar utrymme för tolkningar och missförstånd.

När jag säger att varje kyrka i Järfälla ska bibehålla sin lokala identitet, så menar jag att varje kyrka ska behålla sin egen profil och särart. Församlingsborna ska känna igen Järfälla kyrka, Maria kyrka, St Lukas kyrka och Viksjö kyrka, även i framtiden.

Det betyder att varje kyrka ska behålla den fromhetsriktning och de fromhetsuttryck som brukas i den kyrkan. Det handlar om vilka typer av gudstjänster man firar och vilka traditioner man har i samband med gudstjänsterna. Men det rör också andra lokala teologiska traditioner och vilka verksamheter som den kyrkan bedriver samt vilka man vänder sig till.

Lokal identitet är det som församlingsborna förknippar med den kyrkan som de upplever som sin. Jag är övertygad om att vi nu har möjlighet att fördjupa varje kyrkas lokala identitet ännu mer.

Man kan undra över hur vi samtidigt ska lyckas med att bli en församling. Personligen är jag inte det minsta orolig för att vi inte ska lyckas med det. Vi följer samma bibel, samma kyrkoordning, samma lagar och förordningar. Vi kommer också att tillsammans ta fram en gemensam vision och värdegrund. Dessutom är jag övertygad om att desto tryggare varje kyrka är i sin lokala identitet, desto större acceptans för olikheter och mångfald kommer det att finnas.

Nyckeln till allt detta är öppenhet och respekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar